01 d’abril 2007

INFORMACIO DE LA CELEBRACIÒ DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT – març 2007-

Breu informació dels punts mes importants tractats en el decurs del Ple:

Punt 2.- Aprovació inicial del reglament del Cementiri.
S’aprovà un nou reglament del Cementiri municipal de Cabrils derogant l’actual, aprovat per l’Ajuntament, en sessió celebrada en data de 23 de desembre de 1957.

Punt 3.- Aprovar la revisió de les tarifes d’aigua potable.
A la proposta d’acord només hi consta la pujada del 4,35 per cent en concepte quota per a la conservació de comptadors i escomeses, hàbilment no consten la resta de pujades que son les següents:

13,70% en tots els trams de la tarifa
13,48% en la quota fixa i
4,35% en la quota per a la conservació de comptadors i escomeses

Aquestes desorbitades pujades van ser aprovades amb els vots favorables de CIU, PSOE-PSC i Gent de Cabrils (GEC).
L’alcalde va fer el seu “discurset” en relació a l’estalvi d’aigua (consulteu al nostre blog l’article de data 24 de gener L’Aigua és vida ) i va donar uns “breus consell de conservació de piscines” (veure fotos de l’estat de conservació de les piscines municipals), així és com donen exemple els que governen.

Punt 4.- Acceptar la subvenció atorgada pel Departament d’Educació de la Generalitat destinada a les corporacions locals titulars de centres d’educació infantil per al curs 2006-2007
Es rebrà una subvenció de 241.200 €, actualment s’està tramitant el pagament d’una bestreta corresponent al 50% de l’import de la subvenció, i el pagament del 50% restant es durà a terme un cop hagi finalitzat el curs escolar i s’enviï la documentació requerida pel departament d’educació.
Esperem que la recepció d’aquesta subvenció suposi una reducció en l'import del rebut que paguen els pares

Punt 5.- Aprovar inicialment la Modificació número 9 del Pla General d?ordenació Urbana de Cabrils.
Aquest punt es composa de 7 “modificacions”

1.- Cessió de Can Vilumara.-
1.1.- Requalificació de zona 6 (espais lliures públics) a zona 22(forestal) (Veure plànols a l’Ajuntament).
1.2..-Requalificació de zona 22(forestal) a de zona 6 (espais lliures públics) (Veure plànols a l’Ajuntament).

2.- Reubicació de 3.010,98 m2 de clau 6 de l’àmbit de Sant Crist a La Llobera i supressió de part del vial del c/ Verge de Nuria
Han aprovat “requalificar” una parcel·la, zona verda, situada a la Urbanització Sant Crist, propietat de l’ajuntament de 3.010,98 m2 de zona 6 (espais lliures públics) a zona 13d1 (URBANITZABLE) i per compensar la manca de zona verda de Sant Crist, “requalifiquen” parcel·les de la Urbanització La Llobera de 3.536,58 m2 de zona edificable (?) a zona verda.(Veure fotos de la zona que l’ajuntament considera “edificableen l’àmbit de La Llobera)

Ni s’entén ni ho expliquem raonadament els motius pels quals compensen zones verdes entre urbanitzacions tant distants, requalificant prèviament la zona verda ja existent a Sant Crist catalogant-la com edificable.( Volen construir? Volen vendre? ....que volen fer ?.......).
Aquest es un tema poc transparent i no és de rebut que en l’últim ple de la legislatura es plantegin qüestions com aquestes, amb dades confuses, sense transparència, amb informacions sesgades i el més important sense debat ja que segons les dades de l’ajuntament això s’arrossega des d'el mes d’abril de 2003, han passat 4 anys. No es podria haver debatut abans?

3.- Modificació de qualificacions a les finques propietat de l’Irta
Consulteu el plànols a l’Ajuntament
4.- Pas de serveis Can Tolrà
Consulteu el plànols a l’Ajuntament
5.- Serveis tècnics
Consulteu el plànols a l’Ajuntament
6.- Reubicació de part d’una parcel-la de Can Cabot a La Llobera
Consulteu el plànols a l’Ajuntament
7.- Supressió de part de vial a l’àmbit de Montcabrer
Consulteu el plànols a l’Ajuntament

Per coneixement de tots s’ha de dir que aquestes modificacions i “requalificacions” s’han de sotmetre a informació pública per un termini d’un mes mitjançant anunci al Butlletí oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al taulell d’anuncis de l’Ajuntament, és per això que convido a que tothom consulti les dades “especialment” les corresponents a la requalificació “sense arguments sòlids i escrits” d’uns terrenys de propietat municipal, tot això a última hora i a l’últim ple de la legislatura.

Per suposat el vot del VIC va ser en contra de qualsevol requalificació d’última hora.

Punt 6.- Aprovar el Text Refós del Pla Especial d’ordenació de la fina “Mas de Baix”

Punt 7.- Aprovar definitivament la modificació dels estatuts del Parc Serralada Litoral.

Punt 8.- Aprovació dels crèdits reconeguts de l’exercici 2006.
En aquest punt es tractava d’aprovar un excés de despesa no pressupostada l’exercici 2006 d’import 134.557,55 euros, consistents en factures derivades de compromisos de despesa adquirits durant l'exercici 2006 i que no ha estat possible la seva aprovació o ratificació dins d’aquell exercici, i per tant l’equip de govern proposa aplicar la despesa al pressupost de l'exercici 2007.
En aquesta relació de factures que s’adjunta, ni han de sorprenents, per exemple:
3.132,06 € en varis sopars, begudes, esmorzars, etc. etc.
3.925,00 € de camions de brossa vegetal, suposem que per les jardineres.
1.455,89 € de lloguer de cotxes
6.123,51 € de recollida de voluminosos

I les més curioses 129,79 € d’una subscripció d’un “Manual discursos autoridades locales” subscripció període 11-2006 a 10 2007 això a nom del primer tinent d’alcaldia.
Aquest manual en castellà no saben si és perquè aquest polític s’està preparant per donar el salt a la política espanyola, en tot cas es una despesa d’ell i no dels ciutadans.

Altra de ben curiosa 26,00 € d’un “Manual Jurídico Sobre Circulación de Vehículos a Motor”, factura signada pel regidor de medi ambient, celebrem que per fi es documenti en relació a la conducció de vehicles a motor, manual també en castellà i també no saben si és perquè aquest polític s’està preparant per donar el salt a la política espanyola.
Aquesta despesa va ser aprovada amb el vot en contra del nostre grup municipal.

Punts d’urgència:
1.-
Modificació de la data de la festa local de Cabrils.
2.- Reconeixement de l’Agrupació de Voluntaris de Protecció Civil.

Part de Control.

Punt.11.- Precs i preguntes
El nostre regidor es va congratular de la constitució del Comitè de Seguretat i Salut i va demanar que es faci el mateix amb la valoració dels llocs de treball dels empleats municipals, qüestió que el nostre grup està requerint des de l’inici de la legislatura.

Pregunta Al regidor d’esports (PSOE-PSC).- Les piscines es troben en un estat lamentable de conservació. Tenen prevista alguna inversió per adequar el lloc en uns mínims exigibles? O pensen improvisar en els últims moments, com acostumen a fer amb tot, per poder-les obrir a l’estiu. Aquesta pregunta es exactament la mateixa que el PSOE-PSC va fer en el decurs del ple de data 11 de març de 1999. Això demostra que allò que el PSC criticava, continua en el mateix estat deplorable malgrat estar governant.

Hem intentat adjuntar la màxima documentació possible de la que disposem, ja que entenem que per poder formar-se opinió del que succeeix al nostre Ajuntament es imprescindible disposar de la màxima documentació, i per tal motiu així ho intentem fer.
En relació a les requalificacions de terrenys de propietat municipal recordar que restarà a informació publica durant el termini d’un mes.

Moltes gràcies per la seva col·laboració.

Àrea d’Informació i Participació
Participació Ciutadana

2 comentaris:

Anònim ha dit...

Senyors del VIC, cal reconèixer-los que estan fent un esforç per acostar les informacions del que es tracta als plens als ciutadans, amb algun sarcasme això sí, però s’ho han treballat. Mentre altres polítics estan més preocupats pel seu número a la llista que de donar informació. Referent a la informació, sembla mentida la poca dedicació que han tingut els regidors que han ostentat aquesta responsabilitat. Una web inexistent una revista municipal que sembla un TBO i dels dolents, la famosa ràdio que no l’interessava al flamant cap d’una de les llistes( progressista?).
Sembla que la informació no els interessa als que governen Prenguin exemple de Vilassar de Dalt que retransmet els plens per ràdio, però clar, així tot el món s'assabenta de quin peu calcen alguns polítics.
Albert H.

Anònim ha dit...

S'ha de trencar aquest nucli tancat que ho domina tot .
Tothom te que ser conscient que aixi no es pot continuar. Tenim un poble ple de totxanes i amb una qualitat de vida que no es bona.
Vei de Can Tolra.

Aquest blog està optimitzat per a una resolució de 1024x768 píxels