21 d’abril 2007

NOTA DE PREMSA

Davant la gran similitud entre la denominació de la recent creada agrupació electoral “Independents per Cabrils” i el del nostre partit: “Veïns Independents de Cabrils”, ens vam veure obligats a sol·licitar a la Junta Electoral de Zona, que donada aquesta similitud i semblança, procedís ha resoldre, en el sentit de inadmetre i deixar sense efecte la denominació utilitzada per l’agrupació electoral “ Independents per Cabrils “ ordenant al responsable de dita agrupació d’electors el canvi de denominació per una de nova que no induís a confusió als votants.

Ahir dia 20 vam rebre la resolució de dita Junta Electoral, en la que assenyalen que no procedeix la denominació de “Independents per Cabrils” pel que han de canviar aquesta denominació per una altra que no pugui induir a confusió.

Per tal d’ampliar-vos la informació transcrivim literalment allò que diu l’article 46.4 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny del Règim Electoral General :

.- La presentació de la candidatura s’ha de realitzar amb denominacions sigles o símbols que no indueixin a confusió amb els pertanyents o emprats tradicionalment per altres partits polítics legalment constituïts.

Volem deixar constància que les nostres objeccions obeeixen només a la similitud de denominacions i – en absolut - a que es presenti aquesta o altres agrupacions, a les pròximes eleccions; ans al contrari, ens satisfà que apareguin noves agrupacions electorals, però – evidentment – respectant sempre l´ètica i el marc legal.

Alfred Serrano i Mora
President del Partit

1 comentari:

Pepa ha dit...

Parteixo sempre de la premissa de que tots, d’inici, actuem amb bones intencions.
Ho dic perquè tot i sobtar-me la semblança de noms, vaig atribuir el nou a les preses i poca experiència que aquesta agrupació podia tenir.
Llavors em vaig preguntar que farien vostès davant d’una situació com aquesta.
M’ha agradat com han actuat, amb elegància i sense caure en l’explotació propagandística fàcil de la situació per treure’n beneficis promocionals.
Gracies per deixar-me participar.

Aquest blog està optimitzat per a una resolució de 1024x768 píxels