12 de març 2008

RESULTATS DE LES ELECCIONS GENERALS A CABRILS

Quines conclusions es poden treure?

Sempre s’ha postulat - i fins a cert punt és cert - que unes eleccions Generals poc tenen a veure amb unes eleccions Municipals; però segons la meva opinió això és així, però només fins a cert punt.
En què són diferents? Bàsicament en dos aspectes: primer, en unes eleccions municipals té molta més força, més tirada ( o hauria de tenir-la) la persona que el partit a qui representa. Segon, en les municipals poden presentar-se, i de fet es presenten, com és el nostre cas, partits o associacions d'àmbit exclusivament local ( com així ha estat amb el VIC i el GPC). Feta aquesta excepció podem analitzar els recents resultats de les Eleccions Generals i l'ocorregut a Cabrils.
Vegem primer de tot la participació, ja que d'això pot treure's ja una primera conclusió. En aquestes eleccions Generals la participació ha estat del 73,8% - participació que al meu entendre és “normal- baixa" per a una societat com la nostra, que ha de ser entre el 75 i 80% mínim de participació; i en les Municipals (últimes del 2.007) la participació va ser tan sol del 54,71% (escandalosament baixes) i que no "conviden" sinó que "obliguen" a reflexió. Cosa que no es va fer i es va passar d'això olímpicament...sempre val el "voler" conformar-se tot dient que és lògica una major participació en les eleccions generals...
Però anem a analitzar els resultats dels "nostres" vots de diumenge passat.
Primer fem un joc molt simple. És una mica llarg, però no és pesat; i sempre hi ha la solució de deixar de llegir i no continuar.
El dia 9, a Cabrils, vam anar a votar el 73,8% del cens electoral; és a dir, pràcticament un 20% més que en les passades eleccions municipals.
Segon: adjudiquem els vots dels partits i de les associacions d'àmbit local (VIC i GPC) als partits d'àmbit estatal i - per a no complicar-nos massa, ja que no es tracta de fer una anàlisi amb decimals - sumem els vots del VIC a CIU i els vots del GPC al PSC.
Ara vegem els resultats de les eleccions municipals 2.007, però sumant els vots del VIC i GPC a CIU i PSC respectivament:
CiU: 493 +450 (del VIC) = 943 vots.
PSC: 470 +350 (del GPC) = 820 vots.
ICV: 215 vots.
PP: 214 vots.
ERC + Consens: 202 vots.
Seguidament incrementem a tots ells un 20%, que és precisament la diferència de participació entre unes i altres eleccions. Resultat “teòric”:
CiU: 943 + 20% = 1.179 vots.
PSC: 820 + 20% = 984 vots.
ICV: 215 + 20% = 258 vots.
PP: 214 + 20% = 257 vots.
ERC + Consens: 202 + 20% = 242 vots.
I finalment, comparem aquests resultats "teòrics" amb els reals de les eleccions de diumenge passat i fem la diferència entre els reals i els teòrics:
CiU: teòric: 1.179. Real: 1.271 Diferència: + 92
PSC: teòric: 984 Real: 930 Diferència: - 54
ICV: teòric: 258 Real: 173 Diferència: - 85
PP: teòric: 257 Real 535 Diferència: + 278
ERC + Cons.: teòric: 242 Real: 339 Diferència: + 97
I, a partir d'aquí, que cadascú tregui les conclusions que consideri i vulgui (encara que és aconsellable ser el més objectiu possible).
Per començar, jo poso sobre la taula la primera conclusió de les diverses que se m'han ocorregut:
Aquesta diferència de +92 vots de CIU només pot de provenir de votants del PSC i/o GPC, (ja que PP i ERC també tenen diferència positiva); això em porta a la conclusió que hi ha votants del PSC i/o GPC que el dia 9 van votar a favor de CIU i - en canvi - només 6 dies abans PSC i GPS (que lògicament representen als seus votants) van votar contra CIU en la moció de censura del Municipi. I em pregunto Això és lògic? Òbviament no, ja que això sols podria voler dir que part dels propis votants (i no dic simpatitzants) de CIU, en el seu moment van recolzar al PSC només per i per a anar en contra del propi CIU. (Serà veritat?, Ha estat així?).
I si algú vol argumentar que vots del VIC en les municipals, ara se n'han anat al PP (cosa que personalment no crec en absolut), encara decantaria molt més al meu favor el que acabo de dir, ja que - de ser així - és fàcil comprovar que la diferència entre els vots teòrics i els reals de CIU, que abans he assenyalat, encara seria molt més gran al seu favor,

Se m'ocorre un altre exercici que, de per si mateix, pot donar molt que pensar. Si als 1.271 vots que ha tingut CIU, li sumem els 535 del PP (I ho dic – que consti - només perquè el PP no va recolzar la moció de censura) ens dóna un total 1.806 vots, mentre que els grups que sí la van recolzar, en aquest exercici que he fet (sumant els vots del GPC al PSC), tindrien un total de 1.442 vots; és a dir, els “censurats” del govern municipal representen un 52,9% de l'electorat, mentre que el govern actual representa al 42,2% de l'electorat. Sempre, és clar, segons i seguint aquest exercici o joc que aquí he presentat. Però, aquí queda dit...

Es poden treure bastants més conclusions. Jo -almenys- n'he tret una altra que crec molt important i il·lustrativa, però que no la posaré aquí sobre la taula, per no donar més pistes a la competència.......


ÀREA D’INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ
Comunicació

Aquest blog està optimitzat per a una resolució de 1024x768 píxels