15 de juny 2008

DILLUNS 16 DE JUNY SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Posem a la seva disposició convocatòria de la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament a celebrar el proper dilluns 16 de juny a les 21 hores a la sala de plens de la Casa de la Vila per tal de deliberar i resoldre els assumptes inclosos al següent ordre del dia,


ORDRE DEL DIA


1.- Dictamen que proposa l’aprovació del Pressupost municipal per a l’exercici 2008.

2.- Dictamen que proposa l’aprovació del text refós del pla de millora urbana núm. 12 Can Botella

3.- Dictamen que proposa l’aprovació del Reglament Orgànic Municipal

4.- Dictamen que proposa la modificació de l’ordenança fiscal núm. 19, reguladora de la taxa per la prestació de serveis d’utilització d’edificis municipals

Proposicions d’alcaldia

5.- Proposició que sol·licita el canvi en el règim de sessions del Ple i la Junta de Govern Local.

6.- Proposició que sol·licita la delegació en la Junta de Govern Local de competències plenàries.

7.- Donar compte del decret d’alcaldia de delegació de competències en la Junta de Govern Local.

8.- Donar compte de l’abandonament del regidor Sr. Roman Pasquín Ferrer del grup municipal de Convergència i Unió, passant a la consideració de regidor no adscrit.

Cabrils, 12 de juny de 2006

--------------------------------------------

Breu comentari en relació als motius que, segons la nostra opinió, han provocat que el "líder carismàtic" s’atreveixi a convocar un ple extraordinari amb l’únic objectiu de buidar de contingut els plens (Punt 6) i callar la boca als intrusos i als que no opinem com "ells" (Punts 3 i 5), quedant això demostrat llegint el contingut de les propostes d’acord dels punts que integren aquest “Ple extraordinari”.

L’autor de la II MOCIÓ DE LA MENTIDA I LA VERGONYA no ha pogut resistir més i en el punt 5 proposa que els plens siguin cada dos mesos en lloc de cada mes con fins ara, a més proposa treure competències al Ple per tal de delegar-les a la Junta de Govern Local.

Tot això emmarcat en una política de buidar de contingut als Plens i especialment la nostra tasca de control i fiscalització de la seva actuació, i per tal de rematar la feina en el Punt 3 d’aprovació del Reglament Orgànic Municipal pretén, “entre d’altres mesures”, limitar a un màxim de tres les preguntes que els grups municipals li podem fer en el Plens, tot un exemple de com entenen la democràcia “les forces polítiques de progrés i d’esquerra transformadora de Cabrils" -que son qui li donen suport-. “Com abanso Pitjor? Veure esmenes presentades pel VIC

Com veuran "desprès de contractar a corre-cuita al bufet jurídic “d’abans” “el de sempre”, en el ple passat ja es van requalificar uns terrenys, de zona verda a "edificables", i uns barrancs, de "barrancs" a "zona verda" (per tal de complir amb el "cupo ecologista") i en aquest ple tornen a l’atac amb el tema de Can Botella (Punt 2), que com saben volen construir al mig del poble "5 blocs" de planta baixa més dos pisos amb el demagògic argument de "dotar al poble d’habitatges socials", però no les quantifiquen, no sabem si son 40, 17 ó 11, i amb la resta de renta lliure que en faran? Més benefici pels de sempre/? Recorden la “permuta” que va afectar també aquesta “presumpta” promoció “pel be del poble”?

Com dèiem en el nostre article del 5 de juny “Continua la falta de rigor........”Com abans”, veiem novament “el tarannà del líder carismàtic”de les forces polítiques de progrés i d’esquerra transformadora de Cabrils" que han iniciat “una nova era en la croada per salvar al poble dels intrusos i dels que s’atreveixen a opinar diferent”.

Esperem la seva assistència.


ÀREA D’INFORMACIÓ i PARTICIPACIÓ
Participació Ciutadana

Aquest blog està optimitzat per a una resolució de 1024x768 píxels