03 de setembre 2008

COMENTARIS A LA FRENÈTICA ACTIVITAT MUNICIPAL QUE HI HA HAGUT AQUEST MES D’AGOST

Com veureu aquest mes d’agost ha estat molt profitós i el "nou" equip de govern s’ha dedicat a publicar en el Butlletí Oficial de la Província gran part dels seus objectius......? pacte de govern......? o pel bé del poble............?

De tots és conegut que el mes d’agost és un bon mes per a aquestes publicacions ja que, “por consiguiente” , tot el món es duu per a la seva lectura mentre estan de vacances el Butlletí Oficial de la Província, per “llegir-lo frenèticament” a la platja........., a les excursions a la muntanya......, al Caribe o a la Patagonia els més afortunats (als que no els afecta la crisi....quina crisi?)......................i per tant l’alcalde ha procedit a ordenar la publicació de la feina feta ............

ha aprofitat per a publicar les bases i convocatòria de dos de les places de funcionari/a que “li urgien”..... (plaça arquitecte tècnic i plaça d’arquitecte)

ha publicat l’aprovació de la modificació de la taxa de recollida de les escombraries un cop desestimades les al·legacions de molts veïns i les nostres ........

ha publicat l’aprovació de projectes d’urbanització redactats per la mateixa enginyera...... (projecte 1 i projecte 2)

ha publicat l’aprovació inicial de l’ordenança municipal reguladora de les llicències d’ocupació de la via pública amb taules i cadires..........

ha publicat la rendició del Compte General de l'Ajuntament de Cabrils, “corresponent a l’exercici de 2006” donant un termini de quinze dies per formular les objeccions i observacions que es considerin oportunes...........

Però lo mes bo de tot es lo que us assenyalem seguidament:

Si analitzeu la clàusula Sisena. Desenvolupament del procés selectiu de la plaça d’arquitecte i d’arquitecte tècnic :
a) Experiència professional
- Per serveis prestats en un lloc de treball de similars característiques:
- A l’Administració pública, 0.10 punts per any complet treballats, fins a un màxim de 3 punts
.
- En el sector privat, 0.05 punts per any complet treballat, fins a un màxim de 3 punts

Fixeu-vos, puntuen amb 0,10 punts/any la experiència a l’administració amb un màxim de 3 punts, això vol dir que per assolir la puntuació màxima calen 30 anys d’experiència. Déu n’hi do !
I en el cas del sector privat si puntuen amb 0.05 punts per any complet treballat, caldrien 60 anys d’experiència per assolir la puntuació màxima. Déu n’hi do !

I l’entrevista personal la valoren en 2 punts..........,

Però hi ha més, perquè a la clàusula Segona. Requisits dels aspirants – exigeixen haver complert 16 anys i no excedir de 45 anys, - si feu números veureu que aquestes bases no s’aguanten per enlloc, o és que no interessa l’experiència en altres administracions...? i en el sector privat... ? quants arquitecte/as i arquitectes tècnics han acabat la carrera als 16 anys, edat mínima exigida en les bases? I si tenim en compte que per a arribar a les puntuacions màximes els fan falta 30 o 60 anys d’experiència professional segons la procedència, queda tot dit.

Falta de rigor..........? incompetència.......... ? qui ha redactat aquestes bases............. ? és que cada vegada que es fa una moció de censura han d’haver sospites d'errors involuntaris a les convocatòries de funcionari/as publicades a corre cuita i en el mes d’agost .............. ? recordeu la sentència 1344/2005 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ratificada pel Tribunal Suprem anul·lant les bases de la convocatòria per proveir dues places de funcionaris l’any 2002, una d’elles, curiosament també d’arquitecte tècnic ?

Tot això ho manifestem “sin acritud” ...............
Continuarem informant

ÀREA D’INFORMACIÓ i PARTICIPACIÒ
Comunicació

Aquest blog està optimitzat per a una resolució de 1024x768 píxels