25 de novembre 2008

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Posem a la seva disposició convocatòria de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament a celebrar el proper dijous 27 de novembre a les 21 hores a la sala de plens de l’Ajuntament per tal de deliberar i resoldre els assumptes inclosos al següent ordre del dia,

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovar les actes de la sessió plenària ordinària de data 25.09.08 i de la sessió extraordinària i urgent de data 31.10.08

I. Part resolutiva de la sessió


Àrea d’urbanisme


2.- Dictamen que proposa aprovar provisionalment la modificació puntual número 10 del Pla General d’Ordenació de Cabrils.

3.- Dictamen que proposa aprovar provisionalment la modificació del Pla Especial de protecció de la Masia Ca l’Estrany.

4.- Dictamen que proposa aprovar provisionalment el Pla Especial de protecció del paisatge d’una parcel·la ubicada al carrer Maduixes, número 7, parcel·la 56, del paratge anomenat Can Cabot.

5.- Dictamen que proposa aprovar el full d’apreuament formulat per l’arquitecte municipal respecte a la finca, propietat de la senyora J.F.B.

6.- Dictamen que proposa aprovar el full d’apreuament formulat per l’arquitecte municipal respecte a la finca, propietat de les senyores M. R.

7.- Ratificar el decret d’alcaldia de data 15 d’octubre de 2008, mitjançant el qual s’estableixen els terminis d’execució de l’obra urbanitzadora del Pla de millora urbana núm. 12 de Can Botella.

Àrea d’Economia

8.- Dictamen que proposa aprovar la modificació del pressupost municipal núm. 6/2008.

Àrea d’alcaldia

9.- Dictamen que proposa aprovar definitivament el Reglament Orgànic Municipal de Cabrils.

10.- Dictamen que proposa nomenar suplent davant el Consorci Parc Serralada Litoral.

11.- Dictamen que proposa aprovar la iniciativa d’adaptació de les barreres de protecció metàl·liques de la xarxa viària per models més segurs.

12.- Dictamen que proposa aprovar la iniciativa per un model de mobilitat sostenible a la comarca del Maresme.

Àrea de comunicació

13.- Dictamen que proposa aprovar inicialment la modificació dels estatuts del Consorci Digital Mataró-Maresme.

Àrea d’educació

14.- Dictamen que proposa assumir el compromís polític de desenvolupar el Projecte Educatiu de Cabrils a redactar per l’equip de govern municipal.

Grup Municipal Convergència i Unió

15.- Dictamen que proposa manifestar el rebuig de la Corporació contra la violència de gènere.

16.- Dictamen que proposa instar al Parlament de Catalunya per aprovar millores en les polítiques d’atenció a la dependència.

Grup Municipal Veïns Independents de Cabrils

17.- Dictamen que proposa l’adhesió al pacte d’alcaldes/ses

Regidor no adscrit

18.- Dictamen que proposa aprovar la constitució d’una comissió d’estudi per a l’elaboració d’un nou Pla d’ordenació urbanística municipal.

II. Part no resolutiva de la sessió

19.- Mocions

20.- Donar compte de les resolucions dictades per l’alcalde, i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió.

21.- Precs i preguntes

ÀREA D'INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ

Comunicació


3 comentaris:

Anònim ha dit...

Jo no formo part del teixit polític de Cabrils però només és per falta de temps perquè des que tenim l'alcalde que tenim que ganes no em falten per veure si algú és capaç de posar a les persones allà on els pertoca d'una vegada per totes!
Lamentablement per qüestions familiars no podré assistir al Ple d'avui però com a veïna del Carrer Mestra Maria Rosell, tocant a la Plaça de l'Esglèsia ho lamento enormement. La persona responsable urbanisme no té vergonya de fer el que està fent al poble!! De segur que assistiré al proper Ple i espero fer-me sentir. ja n'hi ha prou!

Anònim ha dit...

Ha sigut multada la REGIDORA del GPC per la seva infracció greu de transit?
Crec que son dos punts en el carnet de conduir.

Anònim ha dit...

¿Trabajan tanto que necesitan un aparca coches?
¿No han creado tantas plazas de parking en Santa Elena?
Buen ejemplo.
¡Yo tambien quiero un aparca coches para ir al médico de Cabrils!

Aquest blog està optimitzat per a una resolució de 1024x768 píxels