10 de maig 2009

COM ES POT JUSTIFICAR L´INJUSTIFICABLE?


Tenint en compte que -per definició- l´injustificable no es pot justificar de cap manera, vegem com, almenys, es pot intentar justificar.

Hi ha dues possibilitats:

Primera: si el que preval en l'autor de la justificació és l'ètica integral, no es pot justificar i es passa directament al reconeixement.

Segona: si el que preval és, com a molt, l'ètica política (un dia parlarem del significat d’ètica política) i com la justificació és impossible, només existeixen dues alternatives:

Una: La hipèrbole i la perífrasi; anar-se per les branques fent allò d'embolica que fa fort, amb l’únic fi que no s’entengui res de res.

L’altre alternativa, la dos, encara que és molt més agosarada, però és la que s’acostuma a triar, i s’acostuma a triar perquè -sobretot en el segle XX- ha tingut molts mestres i moltíssims aprenents. D'entre tots els mestres assenyalem - per ser potser un dels més coneguts - a Paul Joseph Goebbels (sens dubte hi han molts més i també prou coneguts).

Aquesta segona alternativa consisteix a “vertebrar” una justificació a força de paraules i frases grandiloqüents; les paraules de les quals -cadascuna d'elles per separat- han de tenir un significat agradable i acceptable i que totes elles unides formen un discurs amb forta fonètica però sense cap contingut, cap ni un; és a dir no diuen res de res, encara que -això si - sonen bé.

En el cas que ens ocupa, estem en aquest supòsit de justificar l´injustificable mitjançant la possibilitat segona , alternativa segona. Vegem.

El passat dia 6 de maig, els regidors del VIC vam rebre de l’alcaldia l'e-mail que transcrivim seguidament, text que podeu consultar a la web de l’ajuntament,

“Benvolgudes, Benvolguts,
D’acord amb la resolució de la Direcció General d’Administració Local de data 22 d’abril de 2009, de nomenament provisional per ocupar el lloc de treball de secretaria intervenció de l’Ajuntament de Cabrils, avui pren possessió del referit lloc de treball la funcionària amb habilitació de caràcter estatal la senyora Rocío Llarás Muzas.

Tanmateix, es dóna compte de què l’Ajuntament, vista la necessitat de continuar millorant i transformar en alguns aspectes l’actual gestió municipal, s’ha proposat introduir gradualment l’experiència gerencial amb l’objecte de vertebrar tota l’organització municipal, per la qual cosa, la Junta de Govern Local en sessió de data 30 de març de 2009 acordà atribuir al funcionari de carrera, senyor José Luis Martínez Martínez les funcions de Gerent de l’Ajuntament.
Amb la introducció gradual d’aquesta figura, es pretén la vertebració de la dimensió política de l’Ajuntament amb els diversos col·lectius professionals, la direcció de l’organització municipal, les relacions externes i les funcions de planificació, avaluació, innovació i millora de la gestió.
Cordialment
Joaquim Colomer Godàs
Alcalde”

Prescindint de que ens ho envien 37 dies després de produir-se el fet (visca la participació ciutadana que tant proclamen), analitzem el que fa referència al nomenament del gerent:

Si ens centrem en el remarcat en groc, veurem que cadascuna de les paraules analitzades per si soles, lògicament tenen un significat però en el text i en el seu context estan absolutament buides de contingut:

Que volen dir amb introduir gradualment l’experiència gerencial amb l’objecte de vertebrar tota l’organització municipal i amb i les funcions de planificació, avaluació, innovació i millora de la gestió - al final: la paranoia: es pretén la vertebració de la dimensió política de l’Ajuntament

Podem entendre el de, vertebració, com donar consistència, donar cohesió, coordinar... però el de vertebració política és ja de cum laude en quant a que pot sonar a música celestial però sense cap ni un contingut pràctic, i més quan la principal funció d’un gerent municipal és la d’optimitzar, des d’un perfil i una activitat exclusivament professional, tots els actius municipals en la seva vessant de prestació de serveis als ciutadans i que el gerent ha de ser triat i ha de actuar seguint exclusivament criteris d’odre tècnic i professional.

Altres qüestions a considerar són -per exemple- si realment en el nostre ajuntament (per la seva dimensió) necessitem un gerent i si el nomenat té coneixements, formació i experiència provada en funcions de direcció i coordinació, requisits imprescindibles per a ocupar aquest lloc.

Des d’aquí recomanem al senyor Alcalde i a tot l’equip de govern que llegeixin l’article “El gerent municipal, una nova figura per a la gestió del futur “d´Enric Bruguera. Potser això els doni llum per a no haver de justificar l´injustificable.

ÀREA D’INFORMACIÓ i PARTICIPACIÒ
Comunicació

2 comentaris:

Anònim ha dit...

Voste sap els sous ( alcalde, regidors , secretaria, gerent....)?
Podria informar-me?
Gràcies
Mariona

Anònim ha dit...

¿Hay pago de horas extras en el ayuntamiento?
¿Me puede decir en que departamenbto y quién las cobra?
Un vecino de Cabrils mosqueado por no decir cabreado.

Daniel

Aquest blog està optimitzat per a una resolució de 1024x768 píxels