16 de maig 2009

RESPOSTA A PREGUNTES EFECTUADES AL NOSTRE GRUP MUNICIPAL


Benvolguda Mariona, atenent la seva consulta ens plau informar-la del següent:

El sou de l’alcalde és de 35.057,96 € en còmput anual i percepció en 14 pagues mensuals, amb l’agreujant que ho percep desprès de d’haver-se reduït la seva dedicació a 30 hores setmanals, mentes que l'anterior alcaldessa ho feia de forma exclusiva. Aquesta “dedicació” va representar “un increment salarial” del 33,4% és a dir 8.764 € anuals de pujada més que l’anterior alcalde. -No està malament per a superar la crisi.- (veure actes del plens de 19 de juliol de 2007 i 27 de març de 2008).

Els Regidors/es de l’equip de govern cobren 10.096,94 € en còmput anual i percepció en 14 pagues mensuals, per una dedicació de 20 hores setmanals.

Els Regidors/es de l’oposició, per cada assistència al ple 180 € i per cada assistència a comissions informatives 60 €. (Recordeu que els plens ordinaris es celebren cada dos mesos per decisió de l’actual equip de govern d’esquerres i progressista)

I en relació “ al sou del flamant gerent”, altre vegada il·legalment nomenat segons el nostre criteri, s’especula que és de 76.000 €/any, però no li podem informar amb seguretat ja que com ve sent habitual i per la seva “peculiar” manera de fer de l’alcalde en les seves actuacions, malgrat que son diners públics, no ens ha informat del cost d’aquest "lloc de treball"

Diem “il·legalment nomenat” perquè qualsevol contractació ha de passar per la prèvia i inexcusable obligació de l’aprovació pel ple de l’ajuntament tant de la plantilla del personal com de la relació dels llocs de treball amb la seva corresponent dotació pressupostaria, actuació de l’alcalde que, altra vegada, presumptament, ha ignorat l’ordenament jurídic per aquest tipus de contractacions. Perquè ? - doncs llegeixin les manifestacions de l’alcalde al diari el Punt del dia 14 de maig i ho comprovaran.

En relació a altra pregunta formulada per Daniel, sobre si hi han pagaments d’hores extres a l’ajuntament, dir-li que si, no podent en aquest moment aportar dades, dades que sol·licitarem se’ns facilitin, el que es pot comunicar és que els representants sindicals estan fent un exhaustiu seguiment d’aquesta situació, no només pels greuges comparatius sinó que per la presumpta falta de control en la despesa per aquest concepte, tan aviat tinguem dades els hi facilitarem.

En altre ordre de qüestions, informar-lis que el proper dijous dia 28 de maig es celebrarà sessió ordinària del Ple de l’ajuntament, recordeu que en els plens ordinaris hi ha, preceptivament, una part dedicada al control dels òrgans de govern en la forma de precs, preguntes i mocions, recordeu que l’actual equip de govern no permet als ciutadans formular directament preguntes al ple, motiu pel qual i si algú ho desitja posem a la seva disposició la possibilitat de formular-les a través dels nostres regidors, les poden remetre al correu del VIC viccabrils@gmail.com

ÀREA D’INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ
Comunicació

Aquest blog està optimitzat per a una resolució de 1024x768 píxels