19 de setembre 2009

LA ETICA EN LA POLITICA MUNICIPAL II

Motivat per la constant i reiterada vulneració del nostre dret d'accés a la informació municipal imprescindible per a l'exercici de la nostra funció, creiem convenient reprendre el nostre article LA ETICA EN LA POLÍTICA MUNICIPAL especialment per allò que dèiem en el sentit de que “a alguns” els vindria molt bé la lectura d'aquest assaig com llibre guia i de consulta.

Dèiem que el dret d'exercici de la nostra responsabilitat com membres de la corporació es veu reiteradament vulnerat, negant-nos el dret d'accés a la informació municipal imprescindible per a l'exercici de la nostra funció, bé sigui per escrit (utilitzant el nomenclàtor burocràtic del No per resposta habitual) o mitjançant “el silenci administratiu” (que tant els hi agrada a determinats buròcrates).

Divendres passat, l'alcalde, per correu electrònic, ens comunica la seva arbitrària i no ajustada a dret decisió d'ajornar la celebració del ple ordinari programat per al dia 24 de setembre i la seva corresponent comissió informativa que s'havia d'haver celebrat divendres dia 17 de setembre amb el poc rigorós “argument” que transcrivim literalment :

Donat que aquest mes de setembre hi ha establerta sessió ordinària de comissió informativa i ple, les quals haurien de realitzar-se el 17 i el 24 de setembre, respectivament, i coincidint aquest mes amb la reincorporació de la majoria del personal funcionari i laboral després de gaudir del període de vacances estival i, per tal de poder incloure el màxim d’assumptes possible en l’ordre del dia, considero necessari ajornar la convocatòria de sessió ordinària de la comissió informativa i del ple.

Davant aquesta nova falta de previsió, rigor i de respecte als actes institucionals, cal recordar que la periodicitat de la celebració de les sessions ordinàries són acordades pel ple de l'ajuntament, sent aquest òrgan l'únic legitimat per a la seva modificació, per tant com conclou el Síndic de Greuges, ...“Els articles de la norma específica que regula aquesta matèria no tenen caràcter potestatiu per l’alcalde, sinó imperatiu”......

A continuació transcrivim literalment l'escrit que el nostre portaveu li va dirigir a l'alcalde i que aquest, com ve sent habitual, no ha contestat.

No sabe no contesta. (És allò del “silenci administratiu” que tant els agrada a determinats buròcrates).

Text íntegre de l’escrit de disconformitat adreçat a l’alcalde

Alcalde,

divendres passat dia 18 vaig llegir el correu que a instàncies seves em van remetre des de secretaria-intervenció comunicant-me l'ajornament de la celebració de les sessions ordinàries de la comissió informativa i del ple, manifestant-li telefònicament a la treballadora adscrita a dit servei per tal de que li comuniqués que amb independència dels dies que s'ajornen les sessions, aquesta no és forma d'actuar.

La seva arbitraria actuació no em sorprèn ja que en la legislatura anterior aquest tipus de fets ja es van produir, vull recordar-li que la convocatòria de les sessions ordinàries i extraordinàries dels plens municipals es una activitat reglada per llei. “Els articles de la norma específica que regula aquesta matèria no tenen caràcter potestatiu per l’alcalde, sinó imperatiu”. (Això és el que va concloure el Síndic de Greuges en el seu informe de 15 de juny de 2006, en relació a una queixa del meu grup municipal per la no convocatòria d’alguns plens de la Corporació de Cabrils en els terminis establerts )

Recordar-li també el que deia dit informe del Síndic de Greuges fent esment a en relació a una sentencia del TS, que “es considera que la que la no convocatòria de Ple per l’alcalde en els terminis establerts per la Corporació, constitueix una vulneració del dret fonamental a participar en els assumptes públics”.

La periodicitat y dates de les celebracions de les sessions ordinàries va ser acordada en sessió ordinària de 16 de juny de 2008 amb el següent text :

------------Establir que les sessions ordinàries del Ple de la corporació, tindran lloc l’últim dijous, no festiu, de cada mes imparell, a les 21:00 hores, en el saló de plens de l’Ajuntament, o lloc habilitat a l’efecte. ----------------

Per tant utilitzar el vell argument de les vacances del personal per tal d’ajornar arbitràriament les sessions, és intentar dissimular la nul•la planificació de les tasques del seu govern així com la manca de rigor i respecte institucional al saltar-se un acord de ple sense estar legitimat per fer-ho.

Desconcertant em sembla però la informació que durant la celebració de la Diada Nacional de Catalunya, la funcionaria tècnica de recursos humans i ara també secretària accidental li va facilitar al meu company de grup Sr.Julian Gomez en el sentit de que començava vacances.

No és el departament de secretaria-intervenció l’encarregat de preparar les propostes que s’han de presentar al ple?

Com es possible que la funcionaria responsable de dit departament comenci vacances en període de celebració de les sessions ordiaries ?

Suposo que ara tindrà que nomenar a corre cuita a un altre funcionari/a secretari/a accidental de la secretaria accidental de vacances. Rebré comunicació de dit presumpte, accidental, nomenament?

Alcalde, les vacances del personal, que recordem estan al servei de la corporació i no al reves, han de ser planificades tenint en compte entre d’altres premisses el respecte a les decisions de ple com son les celebracions de les sessions ordinàries en els seus terminis establerts, tenint que adaptar-se a les necessitats del servei especialment els treballadors adscrits a secretaria-intervenció.

Per tant, atès que dita activitat està reglada per llei i no admet la facultat de ser discrecional ni tampoc la seva potestativa utilització a lliure criteri de l’alcalde, li prego que pel bon funcionament i respecte democràtic reconsideri la seva decisió i respecti les dates de celebració previstes i acordades en sessió ordinària del ple de l’ajuntament de data 16 de juny de 2008.

Serveixi el present escrit com de discrepància a un acte que no considerant-lo administratiu m'impedeix l’exercici del dret d'interposició de recurs de reposició.

Atentament

Alfred Serrano i Mora
Portaveu de Veïns Independents de Cabrils


Nota. Donaré trasllat del present escrit i del que ho motiva als integrants i simpatitzants del meu partit Veïns Independents de Cabrils.

3 comentaris:

Anònim ha dit...

Buenos días señores del VIC:

Si les consuela saber "cosa que no creo", que al representante de los trabajadores y a la Diputación de Barcelona también nos ha hecho lo mismo y con el mismo argumento.
Teníamos una cita programada desde mediados de julio para el día 16 de septiembre a las 10'30 el ayuntamiento el representante de los trabajadores y la diputación para resolver un tema laboral y el día 14 el ayuntamiento comunicó a la diputación que no se podía celebrar dicha reunión, porque la persona encargada de representar al ayuntamiento o sea la "¿TECNICA DE RECURSOS HUMANOS?, SECRETARIA ACCIDENTAL ETC. ETC."estaba de vacaciones.
La falta de respeto del Sr. Alcalde hacia todo y todos los que no están de acuerdo con él no tiene nombre.
¿No es acaso el Sr. Alcalde responsable de la regidoría de "REGIMEN INTERNO"? lo cual supone saber cuando el personal disfruta del periodo de vacaciones.
¿No sabia que la fecha prevista para la reunión la persona que representa al ayuntamiento, "como viene haciendo últimamente", estaba de vacaciones?
No es de extrañar que no sepa nada de nada el Sr. Alcalde, si la "técnica de recursos humanos" que se supone tiene que comunicar a los trabajadores que el ayuntamiento ha aceptado sus propuestas con las fechas de vacaciones, todavía está por contestar y comunicarlo. Cuando el 90% de la plantilla ya ha disfrutado de buena parte del periodo de vacaciones todavía no sabe si el ayuntamiento está de acuerdo o no. "LAMENTABLE", y como la "técnica de recursos humanos" realiza tan bien su labor le vamos a aumentar "10.000 EURILLOS DE NADA EL SUELDO".
ESTAMOS PERDIDOS, EL AJUNTAMIENTO ESTÁ MEDIO PARALIZADO HASTA QUE DICHA PERSONA VUELVA DE SUS VACIONES. No nos queda más que resignarnos y esperar que vuelva lo antes posible para que el ayuntamiento vuelva a funcionar al 100X100.

Vicente
delegado de personal

Anònim ha dit...

Cas palau amb informes negatius de la sindicatura de comptes i tot el que ha sortit (viatges , fills, INCIDENCIES...). No se amb recorda a alguna cosa....
Es vergonyos

Anònim ha dit...

Estudi $$... si el programa de tvX el deixa malament.
Aixo son esquerres?

Toni

Aquest blog està optimitzat per a una resolució de 1024x768 píxels