30 de setembre 2009

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT -dijous dia 1 d’octubre de 2009-


Posem a la seva disposició convocatòria de la sessió ordinària aplaçada del Ple de l’Ajuntament a celebrar el proper dijous 1 d’octubre a les 21 hores a la sala de plens de l’Ajuntament per tal de deliberar i resoldre els assumptes inclosos al següent ordre del dia,

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària de data 28 de juliol de 2009.

Àrea d’alcaldia

2.- Ratificar el decret d’alcaldia núm. 617/2009, de 21 de setembre, pel qual s’aprova el document complementari al Text refós de la modificació puntual núm. 9 del Pla general d’ordenació urbana de Cabrils.

3.- Dictamen que proposa l’aprovació de les dues festes locals de Cabrils per a l’any 2010.

Àrea de medi ambient

4.- Dictamen que proposa l’aprovació del Pla d’autoprotecció per a emergències per incendi forestal a la Urbanització La Llobera (PAU).

Àrea d’urbanisme

5.- Dictamen que proposa l’aprovació provisional del Pla especial de protecció del paisatge d’una parcel•la ubicada al carrer Maduixes, núm. 5, del paratge anomenat Can Cabot.

6.- Dictamen que proposa l’aprovació del document complementari del Text refós de la modificació puntual núm. 9 del Pla general d’ordenació urbana de Cabrils.

7.- Dictamen que proposa l’adjudicació provisional del contracte del servei de consultoria i assistència tècnica per a la redacció del Pla d’ordenació urbanística municipal de Cabrils.

Àrea d’economia

8.- Dictamen que proposa l’aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals per a l’any 2010.

Grup municipal Veïns Independents de Cabrils

9.- Dictamen que proposa donar suport a la realització d’una consulta popular sobre la independència nacional de Catalunya.

Àrea de manteniment de via pública

10.- Dictamen que proposa l’aprovació definitiva de l’expedient de canvi de forma de gestió, de l’expedient de contractació i de convocatòria de licitació pública per a l’adjudicació mitjançant concurs obert del servei de manteniment de l’enllumenat públic del municipi de Cabrils.

11.- Dictamen que proposa l’adjudicació provisional del contracte de servei de neteja viària i recollida de voluminosos del municipi de Cabrils.

12.- Mocions

13.- Donar compte de les resolucions dictades per l’alcalde, i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió.

14.- Precs i preguntes

Esperem la vostra assistència.

ÀREA D’INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ
Comunicació i Projecció

2 comentaris:

Anònim ha dit...

Quina vergonya la actuació ahir del representant d’un partit d’esquerres.
Els hi prego expliquin a tots els ciutadans la seva actuació veient-se forçat a votar una Moció que l'havia d'haver presentat el nostre partit

Vergonyós

Anònim ha dit...

Si un vol estar en el poder pactat, es el que hi ha !
Ni principis ni res de res.

Molt de mea culpa i resar molt.

Aquest blog està optimitzat per a una resolució de 1024x768 píxels