06 d’octubre 2009

CONSEQÜENCIES D’UNA NUL•LA PLANIFICACIÓ DE LES NECESSITATS DE PERSONAL


Consultant el Butlletí Oficial de la província de Barcelona d’avui dia 6 d’octubre núm. 239 pàgines 22 a 24 podreu comprovar, en aquesta ocasió, la nul•la preparació d'aquest equip de govern per a preveure la dotació de personal, ja que la jubilació de l'anterior cap de la brigada es va produir el passat dia 30 de setembre, i ara, a corre cuita, es publiquen unes bases reguladores i la corresponent convocatòria del procés de selecció per a cobrir temporalment, i per raons de màxima urgència sense la prèvia consulta als representants dels empleats tal com s’estableix al conveni col•lectiu que va signar l'actual alcalde el 25 d'octubre de 2005 i que per cert una vegada vençut segueix pendent la seva nova negociació.

Davant una primera revisió de dites bases reguladores trobem les següents incoherències, o falta de rigor.

Ens sorprèn, entre d’altres qüestions, que en les bases reguladores en la seva clàusula cinquena.- Tribunal qualificador figura com membre de dit tribunal “el gerent de la corporació”? quant tot just en el darrer ple ordinari l’alcalde va negar la existència de cap nomenament de gerent de la corporació.

Algú ho entén?

O...... si que s’entén?

Diu l’anunci: s’han aprovat les bases reguladores i la corresponent convocatòria del procés de selecció per a cobrir temporalment, i per raons de màxima urgència, mitjançant concurs-oposició lliure, d’una plaça de cap de la brigada municipal, pertanyent a la plantilla de personal laboral d’aquest Ajuntament.

Seguint amb la composició del tribunal qualificador figura la següent llegenda :

També podrà formar part del tribunal, amb veu i sense vot, un representant dels treballadors funcionaris de l’Ajuntament de Cabrils.

Representant dels treballadors funcionaris?

- Si la plaça convocada es de personal laboral, no li pertoca al representant del personal laboral ?
- O es que a l’alcalde -“presumptament”- no li agrada el tarannà de dit representant del personal laboral?
- O es tracta d’una nova -“presumpta”- “errada material” -sense intencionalitat-?

I per acabar, de moment, una curiositat , llegiu la clàusula segona de les bases:

Requisits dels aspirants:
- Haver complert 16 anys.
- Estar en possessió del títol d’enginyer tècnic d’obres públiques o similar. Les titulacions obtingudes en l’estranger hauran de justificar-se amb la documentació que acrediti l’homologació i convalidació corresponent.
- ......
Déu n'hi dó si trobem a un crack d’aquesta edat, l’hauríem de fitxar per a cap de llista per a les properes eleccions municipals, ens seria més útil d'alcalde que de cap de la brigada, - per la seva precocitat en les seves titulacions- es clar.

Continuarem informant.

ÀREA D’INFORMACIÓ i PARTICIPACIÓ
Comunicació

4 comentaris:

Anònim ha dit...

Si per un casual es presenten dos "cracks", el primer per alcalde
i el segon m' el passeu, que ja li donaré feina.


Francesc

Anònim ha dit...

Senyores perquè us conec i senyors del VIC, a això se li diu estar per la feina, vigilant al dia, oposant-se al dia , controlant al dia, si vostès aconsegueixen amb la seva fiscalització que les coses millorin, tots sortirem guanyant.
Felicitats i gràcies per la informació
Pepa

Anònim ha dit...

Pepa
S'ha demostrat que poden fer i desfer el que vulguin ,que per queixes , escrits i demés , res de res.
Després surten les coses i la gent es posa les mans al cap?

Santi

Anna ha dit...

Senyors del VIC ,què passa al arboretum amb tant de moviment de jardiners particulars( no de la brigada)?

Gràcies

Joana

Aquest blog està optimitzat per a una resolució de 1024x768 píxels