26 de gener 2011

PENÚLTIMO PLENO ORDINARIO DE ESTA LEGISLATURA 2007-2011 - PENÚLTIM PLE ORDINARI D'AQUESTA LEGISLATURA 2007-2011


Se ha convocado para este jueves día 27 de enero a las 21:00 horas el penúltimo pleno ordinario de la presente legislatura, legislatura 2007-2011 que pasará a la historia de Cabrils como la legislatura de la segunda moción de censura orquestada y protagonizada por la misma persona.

S'ha convocat per a aquest dijous dia 27 de gener a les 21 hores el penúltim ple ordinari de la present legislatura, legislatura 2007-2011 que passarà a la història de Cabrils com la legislatura de la segona moció de censura orquestrada i protagonitzada per la mateixa persona.

ORDRE DEL DIA

Punt 1.-
Aprovació de les actes de les sessions de dates 30 de setembre, 25 de novembre i del 29 de desembre de 2010

Punt 2.- Correcció de l’acord de ple de data 15 de juny de 2010 sobre l’aprovació de declaració d’obra d’especial interès de les obres de la nova construcció de l’IES.

Punt 3.- Proposta de nomenament de jutge de pau titular de Cabrils.

Punt 4.- Moció de rebuig a la Sentència del Tribunal Suprem contra la immersió lingüística a l’escola.

Punt 5.- Mocions

Punt 6.- Donar compte de les resolucions dictades per l’alcalde, i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió.

Punt 7.- Precs i preguntes

NOTA: En relació al punt número 4 nomenament de jutge de pau titular de Cabrils, comentar-vos que s'han presentat a l'elecció tres aspirants més l'actual titular del jutjat de pau, càrrec que porta exercint des de fa més de 25 anys.

El nostre portaveu va sol•licitar de l'alcalde -sense èxit- poder mantenir una reunió-entrevista amb tots els candidats amb la finalitat de conèixer i canviar impressions atès que el lloc a exercir és prou important perquè els regidors, legítims representants dels veïns de Cabrils, coneguéssim a tots i cadascun dels aspirants. La resposta de l'alcalde va ser que li semblava una ximpleria lo de l'entrevista i per tant no s'arribaria a celebrar.

Entenem que sobren comentaris a aquesta nova "alcaldada" o diguem-li com vulguem, la veritat és que els regidors, almenys els de el nostre grup, no tindran l'oportunitat de conèixer i agrair personalment a uns ciutadans que s'han pres la molèstia i l'interès a preparar i presentar una sèrie de documents amb la finalitat de participar d'una part important de la vida del nostre poble.

Segons el nostre criteri, ens sembla una falta de respecte.

Esperem la vostra assistència.

ÀREA D’INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ
Comunicació

Aquest blog està optimitzat per a una resolució de 1024x768 píxels