09 de març 2011

TOT LO DOLENT ES REPETEIX - TODO LO MALO SE REPITE (Ley de Murphy)


¿Sabías que el coste de la renovación del carnet de conducir de algunos trabajadores municipales es sufragado por los vecinos de Cabrils? ¿Serán los autores de la infracción beneficiarios de esta gratificación?

Sabies que el cost de la renovació del permís de conduir d'alguns treballadors municipals és sufragat pels veïns de Cabrils? Seran els autors de la infracció beneficiaris d'aquesta gratificació?

¿Sabíais que la policía local sanciona con 200 euros a los conductores que estacionen su vehículo en zona señalizada para el uso exclusivo de minusválidos?

Sabíeu que la policia local sanciona amb 200 euros als conductors que estacionin el seu vehicle en zona senyalitzada per a l'ús exclusiu de minusvàlids?

¿Sabíais que la policía local sanciona con 85,71 euros a los conductores que estacionen su vehículo encima de la acera?

Sabíeu que la policia local sanciona amb 85,71 euros als conductors que estacionin el seu vehicle damunt de la vorera?

Pregunta.- ¿Los vecinos de Cabrils, además de padecer una de las presiones fiscales más altas del entorno, tenemos que soportar a unos conductores incívicos a los que además de pagarles el sueldo les tenemos que subvencionar la renovación de sus carnets de conducir?

La respuesta el 22 de mayo.

Continuaremos informando gráficamente……….

Pregunta.- Els veïns de Cabrils, a més de patir una de les pressions fiscals més altes de l'entorn, hem de suportar a uns conductors incívics als que a més de pagar-lis el sou els hem de subvencionar la renovació dels seus carnets de conduir?

La resposta el 22 de maig.

Continuarem informant gràficament……….

ÀREA D’INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ
Participació Ciutadana

5 comentaris:

Anònim ha dit...

a mi me puesieron una multa por aparcar encima de la acera y son de 200 euros.

Anònim ha dit...

potser, que un dels agraciats amb aquest regal, sigui cosi de l'alcalde transfuga?

Anònim ha dit...

Siempre en este pueblo todos los de la silla con el cuento de la estampita.

Anònim ha dit...

Sr. Serrano:
Potser seria hora d’obrir una referencia referida exclusivament a eleccions no?

VIC ha dit...

Per nosaltres el nostre missatge ho comencem a divulgar l'endemà de la celebració de les últimes eleccions municipals de l'any 2007, i la prova està en la quantitat d'articles que hem vingut publicat fins avui.

Solament cal consultar les pàgines d'informació de la resta de grups polítics per adonar-se de qui està informant puntualment als veïns i qui solament reviu en campanyes electorals per després callar i fer de les seves.

Moltes gràcies per la seva col•laboració

Alfred Serrano

Aquest blog està optimitzat per a una resolució de 1024x768 píxels