23 d’agost 2012

LA SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA ENS DÓNA LA RAÓ


Ja han passat gairebé set anys des que el nostre grup va començar a presentar una sèrie de queixes, algunes d'elles davant la Sindicatura de Comptes de Catalunya, aquestes queixes, que encara avui dia en alguns temes les mantenim, ens ha costat que una de les implicades en l'habitual mala praxi amb que es gestiona aquest ajuntament cessés, per no callar, al nostre portaveu.

Des d'aquest fòrum no tenim més que felicitar-nos per la tasca ben feta, i que solament ens porta a la conclusió que d'una vegada per sempre la gestió dels diners públics sigui duta a terme per persones preparades i capacitades.

No ens volem estendre més sobre el tema, i que, com en ocasions diem, això són fets i no paraules.


Dir-vos que aquest informe va tenir entrada a l'ajuntament el dia 1 de març i que, l'alcaldessa Morales, davant una pregunta efectuada pel nostre portaveu en el passat ple va contestar: li respondré en el proper ple. (És a dir dins de dos mesos, -doncs ha arribat una mica tard-)

Text de la pregunta.-  Pregunta número 2. -
Amb data 23 de juny de 2005 els grups municipals Veïns Independents de Cabrils i Democràcia i Unió de Cabrils varem sol•licitant que la Sindicatura de Comptes portes a terme un Informe de fiscalització de les disconformitats denunciades pels dos regidors en relació a les comptes generals de l’ajuntament corresponents a l’exercici 2004.
Amb data 5 de setembre de 2006 jo mateix en nom del meu grup municipal vaig sol•licitar que l’anterior sol•licitud de fiscalització s’estengués també a l’exercici 2005.
Que en aquests exercicis, Democràcia i Unió de Cabrils (Unió Democràtica) formava part de l’oposició i vostè Sra.Morales formava part del govern com convergència democràtica.
Que ambdues sol•licituds de fiscalització van ser ateses pels Plens de la Sindicatura.
Que una vegada realitzada la fiscalització corresponent, la Sindicatura de Comptes va emetre un projecte d’informe de fiscalització que va tenir entrada a l'Ajuntament el dia 1 de març amb número 2012/785 del registre d’entrada a l’Ajuntament.
Pregunta:  Quan pensa l’alcaldessa donar compte de l'abast de les conclusions que consten en l’informe corresponent.?
----------------------------------------------------

Antecedents:

Continuarem informant

ÀREA D’INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ
Comunicació

4 comentaris:

Anònim ha dit...

Felicidades, aunque tristemente no sé si realmente todo esto va a servir para algo.
Por ejemplo, cuando en las conclusiones del informe se dice: “… Les subvencions s’han concedit directament, sense seguir els principis de publicitat, trans-parència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació… “ creo que la cosa no ha variado mucho, es más, parece que el mismo principio lo están aplicando a otros ámbitos.

Anònim ha dit...

El sabio no enseña con palabras, sino con actos.
Felicidades señores del vic

Anònim ha dit...

Moltes felicitats !
Això es un grup que vetlla pels nostres interessos, es a dir, els del poble.
Espero que castiguin als culpables d'aprofitar-se del seu poder momentani.

Anònim ha dit...
Un administrador del blog ha eliminat aquest comentari.

Aquest blog està optimitzat per a una resolució de 1024x768 píxels