12 d’agost 2012

UNA APRENENTA.... EN.... PRÀCTIQUES ???

 
Sí sí, a això és a lo que sembla que es dedica l’actual titular de l'alcaldia de Cabrils, a practicar com i de quina manera vulnera el meu dret d'accés a la informació necessària per exercir la meva responsabilitat amb la dignitat que em mereixo i que els ciutadans i l’ordenament jurídic m’ha atorgat.    Veure quarta reclamació de documentació.

Que perquè l’anomeno aprenenta?

Primer perquè les imitacions sempre seran això, imitacions, i segon perquè solament cal consultar l'hemeroteca de quan “ella” (1/2 de CIU) va estar en l'oposició i ens recolzava en tot lo concernent a les nostres denúncies sobre les vulneracions dels nostres drets, etc. etc.. Ah....però clar ! Ara l'aprenenta "mana..." i això canvia es clar! ...   clicant aquí podran comprovar alguns del exemples...    escrit a la seva web.... i... noticia del diari El Punt

El tema que avui ens ocupa i preocupa no és un altre que la negativa per silenci administratiu a contestar les preguntes que vaig efectuar en la sessió de la Junta General Extraordinària de la societat municipal celebrada, com recordaran, el passat dia 1 d'agost. Preguntes que podran consultar clicant aquí.

Doncs be, l'article Article 197. 2.- Dret d'informació en la societat anònima del Reial decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Societats de Capital, diu:
  •  Article 197. 2. - Durant la celebració de la junta general, els accionistes de la societat podran sol•licitar verbalment les informacions o aclariments que considerin convenients sobre els assumptes compresos en l'ordre del dia i, en cas de no ser possible satisfer el dret de l'accionista en aquest moment, els administradors estaran obligats a facilitar aquesta informació per escrit dins dels set dies següents al de la terminació de la junta.

Transcorregut el termini legalment establert per contestar-me he procedit, com no podia ser d’una altra forma, a la consegüent reclamació escrita, que clicant aquí la podran consultar.

 
Que perquè no em contesta les meves preguntes?

 
Doncs se m'ocorren diverses explicacions:

a) que, “presumptament”,  no vulgui aclarir la, “presumptament”, errònia..? i/o inexacta informació..? que ens va ser facilitada sobre la contractació d'una familiar en primer grau?....o...

b) que, “presumptament”,  tampoc vulgui aclarir la, “presumptament”, errònia..? i/o inexacta informació..? que ens va ser facilitada sobre la no autorització de "pluriempleo" d'un tècnic de l'ajuntament?....o....

c) que,  “presumptament”,  tampoc vulgui aclarir la, “presumptament”, errònia..? i/o inexacta informació..? que ens va ser facilitada sobre les partides comptables i/o comptes bancàries, que almenys a nosaltres sí ens preocupen....i ens ocupen....?

En definitiva, veïnes i veïns de Cabrils, més de lo mateix i Cabrils ARA! amb aprenents.... així ens va!

 
Continuarem informant encara que disposem de poca informació.

 
Alfred Serrano i Mora

Portaveu del grup municipal Veïns Independents de Cabrils

Aquest blog està optimitzat per a una resolució de 1024x768 píxels