07 de juliol 2013

NADIE TIENE LA MEMORIA SUFICIENTE PARA MENTIR SIEMPRE CON ÉXITO (Abraham Lincoln)


L’actitud de l'actual titular de l'alcaldia donant resposta a preguntes del nostre grup ha arribat a límits que rallen el surrealisme.

De tots és conegut l'històric descontrol en el compliment de l'horari que han de realitzar tots i cadascun dels funcionaris municipals, i no ho diem nosaltres, queda reflectit en l'escrit d'alcaldia que després reproduirem
,  que a més de la normativa d'àmbit superior, ho ordena el propi conveni signat fa escassament 6 mesos.

A continuació reproduïm la resposta que dóna la titular de l'alcaldia a la nostra pregunta número 6 formulada en la sessió del ple de Maig, 

De la lectura de la resposta es pot concloure que o bé no ha entès les dues parts de la pregunta, o bé no les vol contestar perquè no ho sap…? O.... senzillament “no vol”….?

En relació a la primera part de la pregunta 6 dir-vos que fa escassament uns dies "la titular de l'alcaldia" ha dirigit a tot el personal un escrit que diu així:

Atès que la jornada ordinària del personal de l’Administració Local és de 37,50 hores setmanals, s’informa a tots els treballador/es del l’Ajuntament de Cabrils, Patronat Municipal Escola Bressol i Seipro,S.A. que hauran d’adequar el seu horari laboral al compliment de la jornada laboral ordinària prevista legalment, tot i això sens perjudici de la flexibilitat prevista al vigent Acord de Condicions de treball de 15 minuts diaris als efectes de conciliació de la vida laboral i familiar del personal.

Per aquest motiu, tots els treballadors/es hauran d’informar de la distribució de la seva jornada laboral setmanal al cap de l’Àrea a través del formulari adjunt a fer efectiu a partir de l’1 de juliol de 2013. 

Conclusió, sembla que no s'estava complint amb la jornada de 37,50 hores, a més es concedeixen "graciosament" 15 minuts diaris per conciliar la vida laboral i familiar del personal, que per descomptat,  tot això a càrrec dels contribuents, inclosos els aturats, els jubilats…etc. etc. 

La resposta a la segona part de la pregunta sobrepassa el surrealisme, davant  lo meridianament clar de la pregunta, sembla que a la titular de l'alcaldia li manca assessorament legal de tota una Diputació de Barcelona per conèixer la jornada laboral d'un treballador…Insuperable…!!! 

O sigui que el conveni es va signar el 31 de gener de 2013 (sic) i no s'aplica la jornada fins al dia 1 de Juliol perquè no saben quin horari fa cadascun dels treballadors….?

Doncs be com deia Alexander Pope:   El que diu una mentida no sap quina tasca ha assumit, perquè estarà obligat a inventar vint més per sostenir la certesa d'aquesta primera. 

Continuarem preguntant…. i…. si seguim tenint respostes de l'estil d'aquesta, proposarem la reedició de la revista "La Codorniz" que tan bé ens va acompanyar en la transició democràtica d'aquest país….

ÀREA D’INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ

Comunicació

1 comentari:

Una veïna ha dit...

Pel que sembla l'Ajuntament de Cabrils, com és un dels que tenen la renda per càpita més alta, es dediquen a pagar sous a treballadors que no compleixen amb la jornada de 37,50 hores com la resta dels funcionaris de la Generalitat? I això perquè?
Una veïna que treballa 40 hores setmanals.

Aquest blog està optimitzat per a una resolució de 1024x768 píxels