01 de juliol 2013

NO T'HO PERDIS !!!


BREUS DE LO TRACTAT EN L'ÚLTIM PLE ORDINARI

Abans d'entrar en el contingut del ple volem deixar constància de que el nostre portaveu va excusar la seva assistència a causa de la defunció d'un familiar, i que, malgrat que la seva absència va ser prèviament comunicada de forma oficial a la secretària interventora, va haver de ser una de les portaveus de l'oposició qui així ho fes saber ben avançada la sessió, deixant novament en evidència la estultícia de la que fa gala qui actualment ocupa la cadira de l'alcaldia de Cabrils.

Iniciarem aquests breus amb el comentari sobre un al·lucinant punt 8 que deia :

  • Donar compte del Decret d’alcaldia núm. 272/2013, de data 5 d’abril de 2013
  • De la revisió dels estats comptables al tancament que realitza el departament d’assistència a la gestió económica local de la Diputació de Barcelona, s’ha observat una diferència en el càlcul dels ajustos del Resultat Pressupostari, que determina un resultat pressupostari ajustat menor.

I ara ve lo al·lucinant :

Errada 1

On deia :
Crèdits gastats finançats amb Romanent.               3.434.480,78  €

havia de dir :
Crèdits gastats finançats amb Romanent.           351.157,66  €

O sigui un error de càlcul de + - 3.083.323,13 €  més de 500 Mlls de les antigues pessetes   

Errada 2

On deia : Desviació de finançament negativa de l’exercici               2.023,44 €

havia de dir :
Desviació de finançament negativa de l’exercici   2.333.879,73 €

O sigui un error de càlcul de + - 2.331.856,29 €  més de 390 Mlls de les antigues pessetes   

Errada 3

On deia : RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT            1.940.594,68 €

havia de dir :
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT     1.189.127,85 € 

O sigui un error de càlcul de + - 751.466,83 €  més de 126 Mlls de les antigues pessetes   

Creiem que amb l'actual plantilla de secretaris, caps de comptabilitat, assessors externs i altre personal aquest tema NO ÉS DE REBUT. De moment no farem més comentaris i ho deixarem aquí, JUTGIN VOSTÈS.

En l'apartat 11 Precs i preguntes,  el nostre portaveu tenia preparades una sèrie de preguntes que a causa de la seva absència van ser llegides per la Regidora Sra. Garcés a la que li manifestem el nostre agraïment per la seva gentilesa.

Clicant aquí podran accedir al text literal de les preguntes efectuades en nom del nostre portaveu.

En propers articles continuarem descrivint la caòtica situació en la que ens té immersos per l'actuació de la convergent actual titular de l'alcaldia de Cabrils.

Continuarem informant
  
ÀREA D’INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ

Comunicació

Aquest blog està optimitzat per a una resolució de 1024x768 píxels