19 de juny 2014

CONVOCADA - AMB UN MES DE RETARD - LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES PER Al DIA 1 DE JULIOL

La Comissió Especial de Comptes, es un òrgan de control de caràcter polític integrat pels representants dels diferents grups polítics que constitueixen la Corporació, sent la seva funció la de efectuar informe sobre el Compte General de l’ajuntament.


Tant els comptes com el dictamen emès per la Comissió seran exposats al públic durant un termini de quinze dies, a fi de que, durant aquest temps i vuit dies més, els interessats puguin presentar per escrit totes les objeccions i observacions que considerin oportunes. Si es formulen reclamacions, la comissió especial les examinarà i n’emetrà un nou informe.

Comentar que res se'ns ha explicat sobre les diferències existents en els comptes corrents bancaris referents a l'exercici 2012 i que es reprodueixen amb diferents desquadraments en l'exercici 2013 que pretenen aprovar.

En propers articles detallarem les diferències detectades i no solucionades.Seguirem informant

Alfredo Serrano Mora
Portaveu del grup municipal Veïns Independents de CabrilsMembre de la Comissió Especial de Comptes de l'Ajuntament de Cabrils 

Aquest blog està optimitzat per a una resolució de 1024x768 píxels