08 de febrer 2008

VOLS SABER PER QUÉ AQUEST ANY NO ET PODRÁS ESTALVIAR ENTRE 42€ I 165€ EN LA TEVA TAXA D'ESCOMBRARIES?

Per primera vegada a l’historia de Cabrils, el VIC ha fet un rigorós estudi dels costos de recollida i tractament de la brossa (veure informació)

L’objectiu del mateix, just i necessari, era el poder subsanar l’injustificat sistema fins ara aplicat de repartiment de tarifes, que es va establir sense cap justificació documentada que penalitzava desmesuradament, a més del 80% de les llars de Cabrils i permetia l’abús de que un 53% de les llars haguessin de pagar entre el doble i el quàdruple de la taxa aplicada al casc urbá.

El VIC, amb el seu soci de govern CIU, va presentar al Ple de l’Ajuntament una nova proposta de taxa d’escombraries que, basada en els resultats evidents del estudi, era molt més justa, racional i beneficiosa per a la majoria dels cabrilencs. Aquesta proposta fou impugnada per el PSOE-PSC- GPC ICV i ERC sense donar cap explicació fonamentada i molt menys cap alternativa, per el sol fet del “NO” pel “NO”, com fan sempre amb totes les nostres propostes.

La conclusió d’aquesta interessada impugnació és que, “gràcies” al PSOE-PSC fonamentalment, 2.293 famílies cabrilenques seguiran discriminades injustificadament mentre que 556 paguen clarament per sota del cost real unitari de recollida i tractament de escombraries. Però aquest fet es encara mes greu, si es considera l’increment que suposa el fet de l’augment que representa el nou cadastre. (Revisió recordem iniciada per l’anterior govern del PSOE-PSC).

Degut a la oposició del PSOE-PSC- GPC ICV i ERC, obliga per llei a l’actua’l equip de govern a prorrogar el sistema de càlcul de l’any anterior, amb el que els grups municipals esmentats, potser fins i tot intentaran carregar de forma absolutament injusta la culpa de l’increment a l’actua’l equip de govern.

Estàs d’acord? Si no ho estàs la propera vegada que tinguis veu ja ho saps, el VIC treballa per a tots i per fer un poble millor i més just.

Quadre explicatiu:


Declaracions del Sr. Colomer (PCS-PSOE) al diari “El Punt” el 7 de Febrer de 2008:


“El portaveu del grup municipal del PSC, Joaquim Colomer, assegura que es van mostrar en desacord amb el nou barem. «Vam demanar un informe tècnic per saber les raons del canvi, però no se'ns ha fet arribar mai», diu Colomer”

Una vegada mes, el Sr. Colomer, trànsfuga de CIU (ara PSC-PSOE), gaudint del seguici irresponsable dels grups GPC, ICV i ERC utilitza la falacia en les seves justificacions.

Reproduïm el full informatiu que l’equip de govern hem editat per tal d’aclarir totes les dubtes en relació a aquesta injustícia:

L'EQUIP DE GOVERN INFORMA

L’Equip de Govern de l’ajuntament de Cabrils està format pels grups municipals de Convergència i Unió (CIU) i Veïns Independents de Cabrils (VIC)

Què fem i per què ho fem (2)

El PSC,GPC,ICV i ERC pugen el rebut de les escombraries


Després de que el Ple de l’ajuntament de Cabrils aprovés les noves taxes per l’any 2008 amb el vot favorable dels regidors del PSC, aquest partit ha presentat un escrit d’al:legacions per tal de deixar sense efecte l’aplicació de la taxa de recollida d’escombraries.

EXPLICACIÓ 1

ELS REGIDORS DEL PSC NO SABIEN EL QUE FEIEN QUAN VAN VOTAR AFIRMATIVAMENT.


Cal valorar si els regidors del PSC van anar al Ple sense tenir clara quina era la seva posició i no va ser fins després que no es van adonar de que havien votat afirmativament quan hi estaven en contra.


Si és així, caldrà que una altra vegada aclareixin els seus dubtes abans de votar, i d’aquesta manera estalviar temps i feina als serveis administratius de l’ajuntament. L’oposició tenia els vots necessaris per haver denegat l’aprovació i no ho va fer


EXPLICACIÓ 2

COM DIU L’ESCRIT DEL PSC, FALTA UNA SIGNATURA EN un paper

En un llarg escrit d’al·legacions (d’ 11 folis !), el PSC afirma que s’ha de deixar sense efecte l’aplicació de la nova taxa d’escombraries ja que, segons el seu portaveu, manca una signatura en l’informe tècnic.

Sense entrar en si manca o no la signatura, és molt trist que un partit vulgui anul·lar una decisió del Ple Municipal amb l’excusa, perquè només és una excusa, de que manca una signatura.

Potser el PSC s’ha tornat rigorós a l’oposició, o també és possible que el redactor del farragós escrit d’al:legacions hagi trobat el temps que abans li faltava per assessorar correctament.

EXPLICACIÓ 3

el PSC-GPC-ICV I ERC-CONSENS han decidit perjudicar a la majoria de ciutadans de cabrils

Aquests partits han votat en contra de la taxa d’escombraries proposada per l’Equip de Govern producte d’un estudi rigorós dels costos tant de recollida com de tractament de la brossa que es produeix a Cabrils i que venia a subsanar el injustificat sistema actual de repartiment de les tarifes que penalitza sense cap sentit la llunyania respecte del casc urbà.

De dit estudi van resultar dues tarifes a dues zones, una de 162.32 euros a les zones de mes aglomeració de vivendes i un altra tarifa de 220,84 euros a les zones de menys densitat de vivendes (en general les Urbanitzacions).
Això implicava que de 2849 vivendes censades al municipi, 2293 (el 80%!!) sortissin beneficiades i 556 eren les úniques amb pujada.

EXPLICACIÓ 4


EL PSC-GPC-ERC-CONSENS I ICV ESTÀN EN CONTRA DE QUALSEVOL INICIATIVA DE L’EQUIP DE GOVERN

Un altra vegada des de que estem governant el "NO" pel "NO" o el beneficiar a uns quans cabrilencs en detriment de la majoria.
No volen cap canvi, mentres uns treballem per TOTS els cabrilencs, els altres s’empenyen en que tot segueixi com sempre.


Aquest blog està optimitzat per a una resolució de 1024x768 píxels