04 de juliol 2010

PROHIBIDO HACER FUEGO - ALTO RIESGO DE INCENDIO FORESTAL - PROHIBIT FER FOC - ALT RISC D’INCENDI FORESTAL

Mentre l'Ajuntament adverteix de l'alt risc d'incendi forestal........
Mientras el Ayuntamiento advierte del alto riesgo de incendio forestal.......


...així és com la responsable política de Medi Ambient del mateix ajuntament pèrmet "presuntament" que s'incompleixin "greument" les normes més elementals per a la prevenció dels incendis forestals....
....así es como la responsable política de Medi Ambient del propio ayuntamiento permite "presuntamente" que se incumplan "gravemente" las normas más elementales para la prevención de los incendios forestales....Este es el estado actual de los accesos al bosque desde la c/Peretons ( Foto 1 y Foto 2 ), y de las cajas eléctricas situadas en la misma calle. ( Foto 3 y Foto 4 )
Aquest és l'estat actual dels accessos al bosc des del carrer Peretons ( Foto 1 y Foto 2 ), i de les caixes elèctriques situades al mateix carrer. ( Foto 3 y Foto 4 )

Com reiteradament venim manifestant : Unes imatges valen més que mil paraules....Altra demostració gráfica de com no s'han de fer les coses.
Como reiteradamente venimos manifestanto : Unas imágenes valen más que mil palabras....Otra demostración gráfica de cómo no se deben hacer las cosas.


LA INCOMPETENCIA NO TÉ PREU!!!!.... O ÉS DESIDIA....?....O ÉS FALTA DE DEDICACIÓ....?

ÀREA DE LA QUALITAT DE VIDA
Medi ambient i sostenibilitat


1 comentari:

Paco Rivière ha dit...
Un administrador del blog ha eliminat aquest comentari.

Aquest blog està optimitzat per a una resolució de 1024x768 píxels