29 de juny 2012

CIU ES QUEDA SOLA EN EL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE LA SOCIETAT MUNICIPAL


Ahir es va celebrar la sessió del Consell d'Administració de la societat municipal, va haver-hi un canvi en l'ordre del dia, tractant com a primer punt la meva no acceptació del càrrec de membre d'aquest consell pels motius que es poden consultar clicant aquí, tot seguit vaig abandonar la sessió ja que no tenia sentit la meva permanència en aquesta.

Dins del mateix punt de l'ordre del dia, sorprenentment, la portaveu del PP també va presentar la seva dimissió deixant sola en aquest consell a la representant de CIU, resulta més que previsible que ara CIU controlarà en exclusivitat dit consell d'administració.

Comentar que hem sol•licitat una sèrie de còpies de documentació de la societat municipal amb l'objecte que els nostres assessors jurídico-econòmics puguin analitzar la gestió de la societat, fins avui i molt ens temem que no se'ns facilitaran aquestes còpies.

Continuarem informant

Alfred Serrano i Mora

Portaveu del grup municipal Veïns Independents de Cabrils

3 comentaris:

Anònim ha dit...

Mes val sols que mal acompanyats!

Agrícola ha dit...

Quien se pica ajos come.

Un vilatà cívic ha dit...

CABRILS, VILA CIVICA I EXEMPLAR
ORDENANÇA DE CONVIVENCIA CIUTADANA
CABRILS, ARA¡¡

Aquest, es l’anunciat que encapçala la portada d’una edició que el magnífic Ajuntament del nostre poble ha repartit per tots els llocs amb possibilitats de rebre la visita d’algun vilatà o vilatana en el curs de les diligencies mes o menys habituals a que la vida obliga. A cal metge, a les botigues, a bars i restaurants, a les escoles i com es lògic a la pròpia Casa de la Vila…si, la Casa de la Vila…ja sabeu, aquesta casa que hauria de ser de tots però que l’Alcaldessa creu que es la seva pròpia i exclusiva. En fi, que ningú -o ben pocs- podrà excusar-se pel desconeixement del seu contingut.

Amb la lectura de la contraportada, hom ja percep la gravetat d’aquesta vital ordenança, no endebades, l’incompliment d’alguna de les causes serà castigada com a infracció lleu, greu o molt greu. Estem advertits.

El panegíric de presentació de l’Alcaldessa, em de dir amb tota sinceritat que esta molt be, tant en la seva estructura formal con el fons, o sigui que no n’és l’autora.

Entrant en el contingut de l’imprès en qüestió i ja d’una forma lleugerament analítica, podem constatar algunes qüestions que caldrà tenir em compte. Per exemple:

“No es permet fer soroll a la VIA PUBLICA entre les 22 h. i les 8 h. (ampliable a les 10 h. els festius). Es a dir, que si algú li be de gust dins d’aquests marges horaris, assajar posem pel cas la Tocata i Fuga de Bach -com ja sabeu a l’orgue- des del pati de casa seva, es ben legal. Un pati no es via publica, que quedi clar¡¡
“No estan permesos els SERVEIS SEXUALS RETRIBUÏTS A L’ESPAI PUBLIC”. Es una tranquil•litat, per aquelles parelles que no puguin esperar arribar a un lloc mes discret, saber que poden fer l’amor a qualsevol hora on els hi vingui d’a gust, a la Font d’en Cosmet per exemple, o be…a sobre del capo del cotxe emocionant no?.

Aquest blog està optimitzat per a una resolució de 1024x768 píxels