27 de juny 2012

CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE LA SOCIETAT ANÒNIMA MUNICIPAL "SERVEIS I PROMOCIONS MUNICIPALS" (Seipro)


Per al dijous 28 de juny està prevista la celebració de la sessió del Consell d'Administració de la societat municipal, clicant aquí es pot accedir a l'ordre del dia de la sessió.

En el punt 4 es tractarà de la NO ACCEPTACIÓ, per part del nostre portaveu,  del càrrec de membre de dit consell. Els motius es poden consultar clicant en el link que facilitem.

Dir que les irregularitats detectades en anys anteriors pel nostre grup segueixen encara avui dia sense resoldre's sota la increïble excusa de que aquestes han prescrit.

Per tot l’exposa’t la nostra executiva decidirà en una propera sessió extraordinària si es donarà trasllat d'aquestes irregularitats als organismes de l'administració que entenen en la matèria. “a fi que es depurin les presumptes responsabilitats en les quals s'hagin pogut incórrer”.

Nota.- Comentar de que a data d'avui seguim sense disposar de les còpies sol·licitades perquè els nostres assessors en matèria econòmica puguin estudiar la situació comptable de la societat. Clicant aquí es pot consultar la nostra reclamació.

Continuarem informant

ÀREA ECONÓMICA
Hisenda i Control Pressupostari
1 comentari:

Anònim ha dit...

Senyors del Vic, s'estarà o no d'acord amb vostès, però el que si tinc clar és que vostès quan parlen o opinen ho fan en base a documents i el que és més important ens fan coneixedors d'aquests a tots els veïns. És d'agrair en aquestos temps del culte a la poca transparència.
Sergio

Aquest blog està optimitzat per a una resolució de 1024x768 píxels