03 de juny 2012

CRÒNICA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE (31 de maig de 2012) PART (I)

A continuació iniciem una sèrie d'articles en els que us anirem posant al corrent dels temes i/o actes tractats en el decurs d’una sessió  – amb  “curiosa” apagada de llum de la sala de plens-  just quant el nostre portaveu estava llegint l'escrit que a continuació transcrivim literalment,

Punt.-. 16.-  Donar compte de les resolucions de l’alcaldia sobre cessament de membre de la junta de govern local, de tinent d’alcalde i de competències en regidors.

Intervenció del nostre portaveu en relació al punt 16 de l’ordre del dia.

La revocació del nomenament de la Tercera Tinença d’Alcaldia assignada al nostre grup y que formava part del preacord “Pacte Estable de Govern a Cabrils” subscrit el 9 de juny de 2011 ha motivat que per la prepotent i unilateral actuació de la representant de CIU, el nostre Partit Polític hagi donat per trencat el Preacord d’un presumpte Pacte Estable de Govern que mai ’ha signat.

He de recordar que dit Pacte no es va materialitzar mitjançant la signatura d’un document públic que havia de recollir el Programa d'Actuació conjunt com a resultat de la refosa dels respectius programes electorals tal com es feia constar en l'apartat i) del preacord abans esmentat. Cal recordar que el nostre grup va convocar, sense èxit, i per dues vegades una reunió de la Comissió Mixta creada a l’efecte.   

En altre ordre de coses comentar que les declaracions efectuades per l’alcaldessa a La Vanguardiael passat dia 24 de maig no fan més que posar en evidencia la mediocritat dels arguments utilitzats, pretenent, l’alcaldessa, centrar-se a tirar pilotes fora amb el vell truc de ... I TU MÉS... intentant aparentar lo bona persona que és, mentre que jo, "l'altre" “el que s'atreveix a denunciar presumptes irregularitats” “el que no calla” a més de dolent, molt dolent, és desagraït.

En propers dies aniré desgranant els motius, que al meu entendre, han portat a l'actual alcaldessa a prescindir del meu grup municipal en aquesta etapa,      que vist com s’està portant, especialment en matèria econòmica, es preveu força complicada, avançaré però  algunes de les situacions viscudes .

Només s’han de llegir les declaracions fetes per l’actual alcaldessa el dia 11 de juliol de l’any passat en que a pregunta del periodista del diari El Punt de:


Contestava l’alcaldessa .-

  • És dels que estan menys endeutats, un 40%, quan el límit crec que és un 75%. El comptable ens diu que estem prou sanejats per fer front a problemes que ens anem trobant, com per exemple arreglar la riera, perquè l’Aca no se’n pot fer càrrec. 
Però la realitat actualment es un altre, i es que el grau d’endeutament a data d’avui està al màxim permès  - es a dir el 75% -,  no podent-se, en principi,  tirar endavant urgents actuacions d’adequació d’edificis que no reuneixen les condicions de seguretat per a edificis de pública concurrència per impossibilitat de més endeutament.

La pregunta a fer-se es:

  • No sabia el que deia l’alcaldessa fruit dels seus desconeixements en matèria econòmica?....
  • ....o no sap el que diu en aquestos moments ? 
  • Cap a on va aquest ajuntament que ha doblat o triplicat les festes i festejos?
  • És a això al que s'ha de dedicar un ajuntament en uns temps en els que tots ens estem jugant que ens acabin d'intervenir per una pèssima gestió econòmica dels polítics de Madrid i els de aquí?
Serveixi com a introducció que ja en la primera sessió de l’anomena’t equip de govern vaig començar a manifestar les meves discrepàncies, ja que em va fer l'efecte de que a determinats membres d'aquest mal anomenat equip,      solament els interessava un important augment de "sou" justificant-ho en un suposat augment de la seva dedicació. El que avui manifesto es pot contrastar amb els membres del Consell del Poble ja que en aquell fòrum també va ser, diguem, temptejada la possibilitat de tal increment de dedicació que portaria en conseqüència una important pujada de sou,  fet indignant vista la greu crisi que estem patint.

De la lectura dels escrits que avui aporto, a qui els vulgui llegir, sen pot concloure que la confecció del pressupost 2012 va ser altra motiu greu de discrepància que va desembocar en la meva renuncia, al desembre passat,  de la cartera de Recursos i Control Pressupostari, discrepàncies que es poder comprovar en tots i cadascun dels documents de pagament en els que he deixat constància escrita.

Remodelació del parc infantil de la Vela

Una altra causa, segons la meva opinió, de discrepància amb unes formes d'actuar més pròpies d'èpoques passades que de l'actual, va ser l'intent d'adjudicar, perquè sóc l'alcaldessa (sic), obres i o actuacions no respectant els procediments legalment establerts, i com a mostra el succeït amb la remodelació del parc infantil de la Vela, -com es va poder comprovar-, un dia van aparèixer unes tanques en aquest parc perquè l'alcaldessa havia donat ordres a una empresa,  -  per ella designada - per iniciar les obres saltant-se,  com he dit,  tots els procediments legalment establerts.

Una vegada complert amb el procediment  -va resultar que per preu no se li podia adjudicar a qui ella volia-  -així és que malgrat un informe que se li va ordenar confeccionar a l'aparellador "recentment" contractat- aquest procediment es va haver d'anul·lar davant la meva negativa d'adjudicar obres amb aquesta praxi.

Dir-lis que, presumptament, l'empresa amb la que l'alcaldessa va adquirir el compromís, va comprar al febrer passat gairebé tot el material per a la remodelació.

Per acabar, de moment, posaré en públic coneixement una altra greu situació viscuda el passat mes de març en relació a la neteja de la zona verda del Torrent Roldos de la Urbanització de Can Tolrá.

Una altra vegada i per ordeno i mando de l'alcaldessa i a pesar que existia un pressupost 6.000 euros més barat, novament saltant-se els procediments legalment establerts, va ordenar a una empresa “altra vegada per ella designada” l'inici de l’actuació descrita, vaig haver de ser jo, -altra vegada-    el que ordenés el cessament immediat de l'actuació a l'espera de la posterior adjudicació via Junta de Govern Local que se celebrava l'endemà.

Lo curiós de la situació és que l’industrial "designat per l'alcaldessa" amb tan sols quatre dies hàbils de diferència, presentà el mateix pressupost, exactament igual, però oh!!!  sorpresa amb una diferencia de 6.000 euros a la baixa.

Be, pel moment ho deixaré aquí.

Senyores i senyors, en la notificació que se'm va fer arribar al meu domicili tan sols 15 minuts després de sortir de l'ajuntament,  -com cada dia-,   com en tots els actes administratius se'm dóna opció de recurs, dir-lis que és un dret que no penso exercir, dir-lis també que aquests i no altres motius, al meu entendre, han estat els que li han portat a la il·lustríssima senyora alcaldessa  a cessar-me, voler ara encendre el ventilador del I TU MES no li servirà ni d'excusa ni de pretex.

Com ja vaig fer immediatament que vaig ser cessat, vull fer extensiu a tots vostès l'agraïment per la seva paciència i o col·laboració  que ja vaig manifestar a tots els treballadors de la casa.

En aquesta nova etapa d'oposició continuaré aportant tots els meus coneixements tant professionals com els adquirits en aquests intensos 8 anys de vida política municipal.

Moltes gràcies a tots.
..... / .....


Continuarem informant

ÀREA D’INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ
Comunicació

1 comentari:

Anònim ha dit...

La meva particular visió, del Ple d’aquest proppassat dijous 31 de Maig es de profunda tristesa, de pena i contrarietat en veure la ínfima condició d’algunes de les persones que malauradament configuren avui per avui el Ple de l’Ajuntament del nostre Poble.

Veure com la pròpia Alcaldessa, literalment li crida a un regidor “caradura, caradura¡¡” i esser alhora testimoni de com la regidora Sra. Tamboleo li etziba improperis a boca petita com “ borde mas que borde¡¡”, et deixa ben clar pel cap baix la mala educació, millor dit la nul•la educació de les dues Sres. I per descomptat la manca de respecte cap el contrari. Quin nivell¡¡.

La preocupant baixa categoria de l’Alcaldessa, la porta alhora a convocar un ple extraordinari a les 8 h del mati ignorant-quina novetat¡¡- que els plens, no son per donar satisfacció a l’oposició-que també- si no per que els administrats ens assabentem de les coses que es “couen”. Es clar que per esser testimonis de les formes que gasten els nostres gloriosos mandataris, mes val quedar-se a casa.

Aquest blog està optimitzat per a una resolució de 1024x768 píxels