07 de gener 2007

QUEIXA PER L’ESTAT D’ABANDÓ DEL SEMÀFOR UBICAT DAVANT DEL SUPERMERCAT SORLI


Benvolguts veïns i veïnes de Cabrils, motivat per la perillositat del pas de vianants situat davant del Supermercat Sorli, i desprès de diferents sol·licituds - sense èxit - de posada en funcionament del semàfor ja instal·lat a la zona, i donada la perillositat que implica aquest pas de vianants sense la cobertura d’un semàfor operatiu, el passat dia 11 de desembre el nostre regidor va procedir a formular una queixa davant el Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, de la Fundació RACC i l’Ajuntament de Cabrils.

Fruit d’aquesta queixa s’ha rebut resposta del Departament d’Obres Públiques, informant-nos que el Servei de Vies Locals de la Diputació de Barcelona ens informarà de les seves gestions per tal de solucionar el problema. - L’Ajuntament hores d’ara encara no ha respost.

Aquesta és una mostra més de la inoperancia, tant de l'alcalde com de la persona designada per a temes de via pública.

Cal que succeeixi un accident perquè els responsables actuïn ?

ÀREA DE LA QUALITAT DE VIDA

Cap comentari:

Aquest blog està optimitzat per a una resolució de 1024x768 píxels