16 de març 2007

ARA ES L’HORA DE LES PRIMERES PEDRES ( II )
Per fer-vos memòria reproduïm part d’aquella Gran Promesa? de l’equip de govern de l’època, (trànsfuga de CIU+PSOE-PSC+ERC+PP), era una gran Mentida? – era Fum? – era Fer volar coloms? o, era manca de capacitat per desenvolupar un projecte.?

L’alcalde de l’època (el trànsfuga de CIU i ara socialista sobrevingut) deia a la presentació de la gran promesa:
La publicació que teniu a les vostres mans no és només un rigorós Projecte d’Ordenació de la Zona Esportiva Municipal, és també el resultat de la il·lusió del nostre equip de govern per dotar al municipi dels equipaments que es mereix, unes instal·lacions que permetin als cabrilencs i a les cabrilenques fer esport en unes condicions òptimes. Ara fa tres anys que des de la redigoria d’esports gestionada per mi mateix, es va iniciar un estudi sobre la situació de les infraestructures esportives municipals i les seves necessitats de millora i ampliació. ..........

O sigui, si fem comptes, aquest futlletonet fa quatres anys que està fet, i si la regidoria d’esports gestionada “per ell mateix” feia tres anys que havia iniciat “un estudi”, resulta que fa més de 7 anys que estan marejant la perdiu, i el resultat està a la vista de tots, s’ha instal·lat la gespa artificial, - això si -, però els vestuaris, en un estat deplorable, la resta d’instal·lacions, en un estat deplorable, la zona d’aigües ....? (Recordeu els diners que va costar el futlletonet? i l’assessor de l’alcalde?).....

Si us fixeu en la foto “Els vestidors actuals”, podreu comprovar que les finestres dels vestuaris fa més de 4 anys que estan trencades, - no ha pogut fer res en aquest temps el regidor socialista d’esports per ordenar que fossin substituïdes.? Tanta feina ha tingut? - El motiu es, la incompetència? la ignorància? la indiferència? ...............

Per recordar les promeses d’aquell equip de govern (PSOE-PSC+PP+ERC+trànsfuga de CIU), veieu l’arxiu adjunt.

A la pàgina 8 del futlletonet deien, “Un projecte pensat per a tothom” - l’últim punt de la gran promesa deia” El camp de futbol i la pista poliesporiva mantenen la seva ubicació, però pateixen modificacions”, quina gran veritat, han patit les modificacions del pas del temps, és dir, la deterioració del pas del temps tenint en compte el nul manteniment per part de l’Ajuntament, malgrat l’esforç i dedicació personal dels membres de la junta directiva, que han mantingut com han pogut dites instal·lacions.

I per vergonya de tots, així es com esta la zona que envolta les pistes de tennis, veieu exemples gràfics, número 1, número 2, número 3, número 4 i número 5 , per tal d’aclarir aquest tema el nostre regidor ha sol·licitat en reiterades ocasions explicacions
en relació als abocaments de restes de construcció, presumptament il·legals, sense resposta - com ve sent habitual - per part del regidor de medi-ambient del GEC.

Davant d’aquesta demostrada manca professionalitat, il·lusió, i capacitat de gestió, cal donar un gir de 180º i dins dels paràmetres de educació i respecte, procurar canviar estils i persones ben aviat a les properes eleccions municipals, per tal d’incorporar persones amb capacitat de gestió, professionalitat demostrada, il·lusió, coneixements tècnics adequats que puguin instaurar per fi la transparència i la professionalitat en la gestió dels recursos municipals, a les tasques de govern d’aquest Ajuntament

Reiterem que la prova de que això es possible la tenim als pobles del voltant, que sí disposen d’escoles suficients, Instituts, poliesportius, piscines cobertes, zones d’esbarjo, “Centre d’Atenció Primària “adequat”, espais pels joves, etc. etc. ...........

Probablement els que no accepten les critiques, encara que siguin constructives, diran que estem posant pals a les rodes, que no fan més que criticar, que “no s’estimen el poble” etc. etc. etc......., la realitat es que fruit de la nostra crítica amb imatges i prou argumentada i documentada, tothom ha pogut comprovar l’estat deplorable de la zona esportiva i en especial dels vestuaris, la manca d’una instal·lació d’aigua calenta en condicions, segurament per això l’alcalde ha donat instruccions per tal de canviar les banquetes, s’han pintat els vestuaris(ho han fet els pares)........

Nosaltres intentarem aconseguir una dotació pressupostaria per tal de que la instal·lació tant elèctrica com d’aigua calenta sigui totalment renovada i adaptada a les necessitats reals dels nostres jugadors i tècnics.
Continuarà.............ÀREA D’INFORMACIÓ i PARTICIPACIÓ

Comunicació


4 comentaris:

Anònim ha dit...

Ahora entiendo muchas cosas.
Una imagen vale mas que mil palabras.Esto tiene que cambiar.
Gracias por su información.

Anònim ha dit...

En el bloc "tu ets cabrils" se habla de un recurso presentado por el Ayuntamiento a una sentencia relativa a contrataciones ilegales hechas por el anterior alcalde. Podrían informar al respeto publicando la sentencia? A qué personas hace referencia?Que comportaría la denegación del recurso? Es cierto que existe un profundo malestar en el colectivo de trabajadores del Ayuntamiento por unas valoraciones hechas por el anterior alcalde que pretendian beneficiar a algunas personas en detrimento de la mayoría, que ha comportado una dura respuesta por parte de un representante sindical?

VIC ha dit...

Anónimo de las 23:27 del 17 de marzo.

Desconozco lo que han publicado en el blog que usted menciona, y el porqué según usted publican “temas a medias” hay que ser riguroso con la información que se da, pero no es esta la pregunta que usted me hace.

La sentencia 1344/2005, estimando el recurso contencioso administrativo interpuesto por el grupo municipal de CIU contra la resolución de l’Ayuntamiento de Cabrils de fecha 29 de mayo de 2002, obra en poder del Ayuntamiento y del grupo municipal de CIU, que es quien interpuso dicho recurso, “curiosamente” también ha sido l’alcalde de CIU quien ordenó recurrir en casación la sentencia que su grupo había ganado, “increíble” eh?
Por lo tanto y como todo esto se ha pagado con dinero público, (menos la sentencia de CIU), le aconsejo se dirija al alcalde de Cabrils solicitándole vista de dichos expedientes, a la vez que le tendría que explicar porque CIU interpone un recurso, lo gana, y el mismo grupo, CIU, recurre contra su sentencia ganadora. En cuanto a la cuestión de los trabajadores del Ayuntamiento y la supuesta “dura respuesta” por parte de un representante sindical, le digo lo mismo que antes, desconozco lo que ha publicado dicho blog y el porqué, según usted, publican “temas a medias” hay que ser riguroso con la información que se da.
Usted como ciudadano tiene derecho a conocer estas cuestiones, por lo tanto puede dirigirse a los representantes de los trabajadores para aclarar sus dudas, y si usted quiere que haga dichas preguntas al próximo pleno de la corporación le ruego me las haga llegar debidamente identificado a mi correo electrónico como regidor de l’Ayuntamiento de Cabrils. serranomal@diba.es
Atentamente.

Alfred Serrano
Portaveu del grup municipal Veïns Independents de Cabrils
***********************************
Anònim de les 23:27 del 17 de març

Desconec el publicat al blog que vostè esmenta, i el perquè, segons vostè publiquen “temes a mitges” s’ha d’ésser rigorós amb la informació que es dona, però no es aquesta la pregunta que vostè em fa.

La sentència 1344/2005, estimant el recurs contenciós administratiu interposat pel grup municipal de CIU contra la resolució de l’Ajuntament de Cabrils de data 29 de maig de 2002, obra en poder de l’Ajuntament i del grup municipal de CIU, que és qui va interposar dit recurs, “curiosament” també ha sigut l’alcalde de CIU qui va ordenar recórrer en cassació la sentència que el seu grup havia guanyat, “increïble” oi?
Per tant com tot això s’ha pagat amb diners públics, (menys la sentència de CIU), li recomano s’adreci a l’alcalde de Cabrils perquè li doni vista de dits expedients, alhora que li tindria que explicar perquè CIU interposa un recurs, el guanya, i el mateix grup, CIU, recorre contra la seva sentencia guanyadora.
En quant a la qüestió dels treballadors de l’Ajuntament i la suposada “dura resposta” per part d’un representant sindical, li dic el mateix que abans, desconec el publicat a dit blog i el perquè, segons vostè, publiquen “temes a mitges” s’ha d’ésser rigorós amb la informació que es dona.
Vostè com ciutadà té dret a conèixer aquestes qüestions, per tant pot adreçar-se als representants dels treballadors per aclarir les seves dubtes, i si vostè vol que faci dites preguntes al proper ple de la corporació li prego me las faci arribar degudament identificat al meu correu electrònic com regidor de l’Ajuntament de Cabrils, serranomal@diba.es

Atentament.

Alfred Serrano
Portaveu del grup municipal Veïns Independents de Cabrils

Anònim ha dit...

vull recordar que quan es diu que ERC va participar en la mociò de censura, es veritat però ERC va expulsar INMEDIATAMENT als dos regidors.
Albert.

Aquest blog està optimitzat per a una resolució de 1024x768 píxels