14 de març 2007

CONVOCATÒRIA DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES ( II )

S’ha convocat pel dilluns 26 de març a les 19:00 hores, segona sessió de dita comissió, l’objectiu de la comissió serà examinar els reparos formulats pel nostre grup municipal al Compte General del 2005 i efectuar les comprovacions que s’estimin necessàries prèvies a l’emissió de nou informe, tal com diu l’ordre del dia.

Dir que hores d’ara encara no s’ha posat a disposició del nostre regidor, membre de dita comissió, tota una sèrie de dades que consten a l’escrit de reparos que s’adjunta, veurem quina es la postura de la resta de grups polítics en relació a l’anàlisi del Compte General del 2005.

La Comissió Especial de Comptes, es un òrgan de control de caràcter polític, integrat pels representants dels diferents grups polítics que constitueixen la Corporació, sent la seva funció la de efectuar informe sobre el Compte General de l'ajuntament, que, després de sotmetre's a informació pública, s'adjuntarà a la mateixa per a enviar-la al Ple on serà objecte, si escau d'aprovació.

Del resultat de dita comissió us mantindrem informats.

ÀREA ECONÒMICA

Aquest blog està optimitzat per a una resolució de 1024x768 píxels