06 de maig 2007

ÀREA DE LA QUALITAT DE VIDA - SANITAT (VII) -

El Document de Voluntats Anticipades (DVA), també conegut pel nom de testament vital

El Document de Voluntats Anticipades (DVA) està regulat per la llei 21/2000, sobre els drets d'informació sobre la salut i l'autonomia del pacient, i sobre la documentació clínica. En essència el DVA és un escrit adreçat al metge i a les persones que tindran cura de nosaltres el dia que no ens puguem comunicar per nosaltres mateixos. Seguirem pel nostre resum de divulgació el publicat per la Generalitat de Catalunya

1.- Per fer el Document de Voluntats Anticipades (DVA), cal seguir dos passos:

A. Tenir clar què és el que es vol fer-hi constar. (Ens pot ajudar per llur redacció el nostre metge de capçalera). El DVA és una declaració personal, on es deixen unes instruccions adreçades al metge que tindrà cura de nosaltres, i aquestes instruccions depenen de l'escala de valors de la persona, però també d'altres factors com l'estat de salut o les creences. Per tant, cada document és diferent i no n'hi ha un d'oficial, ni tampoc hi ha cap organisme que en reguli el contingut. Tot i això, us podeu orientar amb algun model de DVA que sigui afí als vostres principis i valors (models que es poden trobar a la pàgina Web de la Generalitat de Catalunya, model de l’Església Catòlica, model de la associació per una mort digne, etc.) .

B. Saber com cal fer-ho. Perquè sigui vàlid, el document es pot fer per escriptura notarial, o bé es pot signar davant de tres testimonis, dos dels quals no poden ser parents de fins a segon grau ni tenir relació patrimonial amb la persona atorgant. Quan tothom ha firmat el document (interessat i testimonis), o bé està feta l'escriptura, el document ja és vàlid. Un cop el document està fet, és responsabilitat de l'interessat de fer-ne difusió i/o repartir-ne còpies. El DVA es pot inscriure al registre de voluntats anticipades, (és una opció que la persona pot triar fer o no fer) i que servirà per què el document sigui més accessible i fàcil de consultar (sobre tot pels metges que tindran cura de nosaltres) el dia en què sigui necessari fer-ho. Aquest tràmit no li dóna un valor afegit al document ni tampoc més autoritat.

2.- Per fer la inscripció al registre cal que feu arribar la documentació següent:

La sol·licitud d'inscripció és l'autorització per a la cessió de les dades de caràcter personal que contingui el DVA, al professional mèdic responsable. La inscripció en el registre és automàtica quan es fa notarialment i si es fa el DVA amb la opció de tres testimonis, cal fer una fotocopia compulsada, i enviar-la per correu ordinari o certificat al registre de voluntats anticipades (Direcció General de Recursos Sanitaris, Travessera de les Corts, 139-151, Pavelló Ave Maria, 08028 Barcelona), o be es pot presentar al registre general del Departament de Salut, o bé a qualsevol altra oficina del Departament. L'accés del metge o metgessa responsable al registre (quan calgui) es farà a través de comunicació telemàtica al fitxer automatitzat del registre.

Dr. Joan Monés Xiol

Aquest blog està optimitzat per a una resolució de 1024x768 píxels