05 de desembre 2006

DENUNCIA D’UNES PRESUMPTES IRREGULARITATS DAVANT LA SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA

Us informem que la Sindicatura de Comptes de Catalunya, ha estimat i acceptat, novament, les nostres denúncies formulades el passat dia 5 de setembre, motivades per la reiterada poca seriositat i transparència amb la que gestionen determinats fons municipals l'Alcalde de Cabrils i el seu equip de govern. La acceptació de la nostra denúncia es un pas important, vol dir que accepten com a mínim estudiar els temes, perquè han observat indicis d’irregularitats, que cal fiscalitzar.
La estimació ens ha sigut comunicada mitjançant notificació de la Secretària general de la Sindicatuta de Comptes de Catalunya que transcrivim literalment,

Sindicatura de Comptes de Catalunya

En relació al vostre escrit, registrat d’entrada en aquesta Sindicatura de Comptes el dia 5 de setembre de 2006, mitjançant el qual complementeu la denúncia d’irregularitats que ja havíeu posat de manifest el passat 23 de juny de 2005, i que va originar l’expedient CD-24/2005, us informo que – de conformitat amb el que va acordar el Ple de la Sindicatura en data 7 de novembre d’enguany – s’ampliarà la fiscalització puntual relativa a l’Ajuntament de Cabrils, estenent l’àmbit temporal de la referida fiscalització a l’exercici 2005.

Barcelona 27 de novembre de 2006

Dons bé, amb aquesta i l’anterior resolució de data 21 de setembre de 2005, ja hem aconseguit que la Sindicatura de Comptes, fiscalitzi els temes denunciats corresponents als exercicis econòmics dels anys 2004 i 2005.

Per tal de donar a conèixer les nostres accions encaminades a reconduir, especialment, el descontrol i manca de rigor en la despesa, entre d’altres qüestions econòmiques, us anunciem que anirem introduint en el nostre blog, i de forma quinzenal cadascun dels temes denunciats, per tal d’obrir debat i rebre els vostres suggeriments.

Avui comencem pel primer punt.

FISCALITZACIO ASSUMPTE NUMERO 1.-

Gratificacions percebudes, presumptament, de forma irregular per un alt funcionari de l’Ajuntament, els anys 2000, 2001 i 2002.

En aquest tema i mitjançant l’aportació de diferent documentació queda demostrat, segons el nostre parer, el cobrament indegut per excés, en concepte de gratificacions per salaris dels anys 2000, 2001 i 2002. Sol·licitàvem que la Sindicatura de Comptes de Catalunya, davant la sospitosa inoperància de l’Alcalde, estudiés la forma de restablir la legalitat presumptament infringida, i que l’Ajuntament es pugues rescabalar del greu perjudici econòmic infringit.
El càlcul aproximat fet en relació a aquesta qüestió es d’aproximadament
61.000 €, que pensem s’haurien de retornar a l’Ajuntament.

Àrea d’Informació i Participació
Veïns Independents de Cabrils (VIC)

1 comentari:

Anònim ha dit...

Crec que el poble amb 61.000 euros podría fer moltes coses . Si es aixi et felicito per la teva acció.
Confio que comencin a canviar les coses i el nostre poble pugui fer un tom radicalment positiu.
Gracies

Aquest blog està optimitzat per a una resolució de 1024x768 píxels