15 d’octubre 2008

MODIFICACIÓ DE LES BASES REGULADORES I NOVA CONVOCATÒRIA DEL CONCURS-OPOSICIÓ D’UNA PLAÇA D’ARQUITECTE TÈCNIC

Recordeu el que dèiem en la nostra informació dels dies 3 d’agost i 3 de setembre, doncs bé la Junta de Govern Local i les seves ments pensadores han rectificat i han eliminat l’edat màxima de 45 anys per a accedir al lloc de treball, qüestió que era injusta i discriminatòria, substituint-la per la de no excedir de l’edat màxima de jubilació forçosa.

Han mantingut però l’edat mínima de 16 anys, no sabem en que estaven pensant quan han tornat a decidir l’edat mínima, ja que si algú ha estat capaç d’haver acabat la carrera amb 16 anys, s’hauria d’estudiar la possibilitat de concedir-li la medalla a la precocitat.

Han mantingut també les puntuacions per serveis prestats en un lloc de treball de similars característiques, que recordem, feien falta 30 anys d’experiència a l’administració i 60 anys d’experiència en el sector privat per assolir les puntuacions màximes..........?

Bé però, anem a l’important, i és que s’ha obert un nou termini per a la presentació d’aspirants , i per tal motiu us adjuntem copia de l’anunci aparegut avui al Butlletí Oficial de la província de Barcelona núm. 248.

ÀREA D’INFORMACIÓ i PARTICIPACIÒ
Comunicació

5 comentaris:

Anònim ha dit...

He estat mirant les bases de la convocatòria d'arquitecte/a i no consegueixo esbrinar quant puntua la prova pràctica ... això vol dir que no puntua? Que diractament es podrà interposar recurs contra la ressolució del concurs-oposició?

VIC ha dit...

Ahir vaig traslladar la teva consulta a un dels membres del tribunal qualificador, tan aviat em contestin t’ho faré saber. Comentar que el Col•legi d'Aparelladors aquest mes d’octubre han impugnat les bases de la convocatòria d’una plaça d’aparellador/a basant-se en infracció dels articles 14 i 23 de la Constitució Espanyola.

Anònim ha dit...

Pot explicar-me, com es que hi ha una nova convocatòria?

VIC ha dit...

Com dèiem en el comentari anterior, el Col•legi d’Aparelladors ha al•legat infracció dels articles 14 i 23 de la Constitució Espanyola que com tots saben diuen:

Article 14. DRETS I LLIBERTATS.- Els espanyols són iguals davant la Llei, sense que pugui prevaler discriminació alguna per raó de naixença, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

Article 23. SECCIÓ I. DELS DRETS FONAMENTALS I DE LES LLIBERTATS PÚBLIQUES.-
1.-Els ciutadans tenen el dret a participar en els assumptes públics directament o per mitjà de representants, lliurement triats en eleccions periòdiques per sufragi universal.
2. Així mateix, tenen dret a accedir en condicions d’igualtat a les funcions i càrrecs públics, amb els requisits que assenyalin les Lleis.

Per tant deduïm que incloure en les bases no excedir de 45 anys com requisit per a poder participar en el procés de selecció, a part d’injust no s’ajusta a dret com molt bé argumenta el Col•legi d'Aparelladors, en tot cas la setmana que ve demanarem explicacions al/s tècnic/s que ha/n redactat les bases que va aprovar la Junta de Govern de data 21 de juliol de 2008, acta que pots consultar en aquesta adreça
http://www.cabrils.cat/general/documents/
ACTAJG21JUL08.pdf

Àrea d’informació i Participació

Anònim ha dit...

¿El pueblo esta pagando a estos ´"técnicos"para que continuamente cometan errores y el trabajo siempre sea doble?
No es "JUSTO"

Aquest blog està optimitzat per a una resolució de 1024x768 píxels