20 de maig 2010

L’ALCALDE DE CABRILS (PSC-PSOE) NO DÓNA RESPOSTA A LES PREGUNTES QUE SE LI FORMULEN


La deriva antidemocràtica de l'alcalde de Cabrils comença a ser preocupant !

De tots és sabut que els membres de les corporacions locals tenen dret a obtenir de l’alcalde tots els antecedents, les dades o les informacions que son en poder dels serveis de la corporació i són necessaris per al desenvolupament de llur funció.
Es sabut també que els membres de la corporació poden formular precs i preguntes en el ple relatius a l’actuació o als propòsits d’actuació dels òrgans de govern de la corporació.

Pues be, aquestes obvietats, degudament regulades, sembla que no li agraden a l’alcalde de Cabrils, i per tant no dona resposta a les preguntes que dins termini li efectuem, especialment el nostre grup municipal.

Si consulteu el nostre article Crònica d’un altre ple “Molt mogudet” tindreu accés a les preguntes que a data d’avui segueixen sense resposta.

Clicant aquí podreu consultar l’escrit presentat el passat dia 28 d’abril reclamant resposta a les nostres preguntes. Cal recordar que el termini establert per a donar resposta és d'un mes, i ja han transcorregut dos mesos des que vam formular-les, dintre del termini i en la forma escaient.

Això son fets i no paraules.

Continuarem informant “malgrat les dificultats”

ÀREA D’INFORMACIÓ i PARTICIPACIÓ
Comunicació

1 comentari:

Anònim ha dit...

Cuando la prepotencia y la incultura democrática se instalan en el poder, dejan paso al despotismo y la tiranía.

¿¿¿¿¿(EN MEDIO EL VACIO)?????

Aquest blog està optimitzat per a una resolució de 1024x768 píxels