26 de maig 2010

A CABRILS TAMBÉ TENIM UN SABATER - PERÒ AQUEST ÉS REMENDÓN


Zapatero cobrarà 6.515,42 euros al mes, així titulava Tribuna Municipal el seu article en relació a la reducció del 15% en termes anuals de les retribucions dels alts càrrecs de l'Executiu, el que suposa segons l'article reduir en 13.797,36 euros/any la retribució del president del govern espanyol en virtut del decret llei de mesures d'ajustament aprovades pel govern. Continua dient l'article que els tres vicepresidents rebaixen el seu sou anual fins als 73.486.32 euros anuals (12.968,04 euros menys), mentre que la resta de ministres percebran 68.981,88 euros, (el que suposa 12.173,16 euros menys)

Dit això, veiem quina és la política retributiva instaurada per l'alcalde de Cabrils (PSOE)-PSC) amb el suport dels seus “socis” de govern (GPC+ICV+ERC).

Començarem facilitant-vos la certificació del “sou anual” dels nostres dos regidors:

Alfred Serrano i Mora 1.813,08 € bruts any (151,09 € bruts al mes)
Julián Gómez i Coll
1.750,56 € bruts any (145,88 € bruts al mes)

Nota.- A aquestes quantitats se'ls ha d'aplicar les retencions que per renda els correspon, tenint en compte que amb aquestes retribucions els nostres regidors han de fer front a les despeses ocasionades per la seva activitat municipal com per exemple, telèfon mòbil, pagament de fotocòpies, informes jurídics i econòmics, consultes al registre mercantil i de la propietat, actes notarials, desplaçaments, etc. etc.....

Ara veiem altres exemples significatius de la política retributiva del molt il•lustre senyor alcalde de Cabrils començant per ell mateix...:

Com recordareu, la primera gran mesura que va adoptar després de la seva segona moció de censura va ser la de apujar-se el sou un 33,33% (+8.764,94 euros any) reduint-se la seva “dedicació” que passava a ésser de 30 hores setmanals fixant-se la seva retribució en 35.057,96 €/any, més despeses de representació, desplaçaments i telèfon mòbil a càrrec de l'ajuntament com la resta de regidors de l'equip de govern. (Consulteu el punt 1 del nostre article de 30 04 2008)

Altra exemple han estat les pujades salarials a “dit” a segons quins “empleats” com per exemple el sagnant cas de la filla del primer tinent d'alcalde al lloc de treball "accidental" que es va valorar en 2.945,51€ mensuals (41.237,14 €/any) - el que li va suposar doblar el seu salari d'auxiliar administrativa. (Veure el nostre article de data 28 11 2009 i notícia del diari El Punt de data 4 12 2009)

I ara passem a l'obra mestra de l'alcalde socialista de Cabrils, que podríem titular: - AIXÍ ES GENERA UNA CRISI - tant econòmica com en les relacions humanes com així s'ha pogut comprovar en els últims plens.

A Cabrils TAMBÉ TENIM AL NOSTRE SABATER, però aquest és un ZAPATERO REMENDÓN, que arregla els descosits de l'alcalde i el seu equip de govern "d'esquerres i progressista" - PER UN MÒDIC PREU DE 76.254,34 euros any.
Sí Sí !!! amb un sou de president de govern, i bastant més que els ministres del govern espanyol.

Si voleu recordar tota la polèmica contractació del cessat secretari interventor "accidental"...."lletrat"....amb "funcions complementàries de gerent"....etc.....etc..... podeu consultar els nostres articles de dates, 13 05 2008 - 03 02 2009 - 03 03 2009 , i notícies de premsa de dates 12 03 2009 - 21 03 2009 - 30 04 2009 - 14 05 2009 - i - 26 05 2010.

En definitiva davant els 1.800 euros de sou brut l’any dels nostres regidors, els 76.000 euros any del “presumpte gerent” i lletrat, i els 35.000 euros per 30 hores de dedicació de l'alcalde de Cabrils........
Això son fets i no paraules !

Deixem les conclusions al vostre bon entendre

Continuarem informat

ÀREA D’INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ
Comunicació

Aquest blog està optimitzat per a una resolució de 1024x768 píxels