03 de març 2009

VIC, CIU i PPC AVUI HEM CONVOCAT UN PLE EXTRAORDINARI


Comentaris en relació al nomenament de secretari interventor “accidental” de l’Ajuntament de Cabrils. Consulteu l’acta del ple - pàgines 12 a 18 - .

Davant la irresponsable actuació de l’alcalde de Cabrils en relació a l’irregular nomenament d’un funcionari de l’Ajuntament de Montmeló com a secretari interventor “accidental” de l’Ajuntament de Cabrils, ha motivat que, a l’empara de la legislació vigent, tots els grups de la oposició ens hem vist en l’obligació de convocar un ple extraordinari amb l’objectiu de donar compliment als quatre requeriments que la Direcció General d’Adminstració Local del Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya ha efectuat a l’alcalde de Cabrils i que aquest ha ignorat.

Consulteu la convocatòria.

Podeu consultar en el nostre blog informatiu els antecedents publicats en relació a aquest assumpte.

Article del 13 de maig de 2008

Article del 3 de febrer de 2009

Continuarem informant.

ÀREA D’INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ
Comunicació

2 comentaris:

Anònim ha dit...

Perdonin l'atreviment: Vostès tenen fama (o almenys això diuen) que es dediquen - com a oposició - a denunciar sistemàticament i que tanmateix, en la realitat, mai no prosperen les seves denúncies.

Si en aquest cas ja ha estat la mateixa Direcció General d´Administració Local la que ha intervingut Per què la mateixa Direcció General d´Administració Local no actua d'ofici ?

Si publiquen el meu comentari, els prego no posin el meu correu electrònic. Gràcies

VIC ha dit...

Com bé diu vostè que “diuen”, “diuen que ens passem la vida denunciant i no passa res”, doncs bé aquí té vostè un exemple del que “passa en el nostre país, en el nostre ajuntament” la mateixa Direcció general d'Administració Local de la Generalitat de Catalunya ha requerit per quatre vegades a l’alcalde de Cabrils perquè doni compliment a lo regulat per a aquest tipus de nomenaments, i tant l’alcalde, com el seu equip de govern “passen” del que ordena la Generalitat de Catalunya, tenint aquesta que interposar un recurs contenciós administratiu per la desobediència de l’alcalde, i “no passa res” que més cal fer?

AL final resultarà que com “diuen alguns” també la Generalitat es passa la vida denunciant sistemàticament i no prospera res”.

Així pot funcionar un país? Una comunitat? Un ajuntament?.....

Li agrairem que si vostè té la solució o alguna idea, la comparteixi amb nosaltres amb l’objectiu de que les coses vagin millor i no derivin en “crisi”, “caceres”, “persecucions”, “insults”, “anònims”.......etc.etc.

Gràcies per la seva col•laboració

Àrea d’Informació i Participació

--------------------------------

Como bien dice usted que “dicen”, “dicen que nos pasamos la vida denunciando y no pasa nada”, pues bien aquí tiene usted un ejemplo de lo que “pasa en nuestro país, en nuestro ayuntamiento..”, la misma Dirección General de Administración Local de la Generalitat de Catalunya ha requerido por cuatro veces al alcalde de Cabrils para que de cumplimiento a lo regulado para este tipo de nombramientos y tanto el alcalde como su equipo de gobierno “pasan” de lo que ordena la Generalitat de Catalunya, teniendo ésta que interponer un recurso contencioso administrativo por la desobediencia del alcalde,…….. y no pasa nada…… ¿que más hay que hacer?.
Al final resultará que como “dicen algunos” también la Generalitat se pasa la vida denunciando sistemáticamente y no prospera nada….

¿Así puede funcionar un país? ¿Una comunidad? ¿Un ayuntamiento?.....

Le agradeceremos que si usted tiene la solución o alguna idea, la compartamos con el objetivo de que las cosas vayan mejor y no deriven en crisis, cacerías, persecuciones, insultos, anónimos…..etc. etc.

Gracias por su colaboración

Área de Información y Participación

Aquest blog està optimitzat per a una resolució de 1024x768 píxels